Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Nowe kierunki na studiach II stopnia w rekrutacji letniej 2022/2023

Nowe kierunki na studiach II stopnia w rekrutacji letniej 2022/2023

Na kandydatów na studia II stopnia w rekrutacji letniej 2022/2023 czekają w AGH dwie nowości: Inżynieria Bezpieczeństwa (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz Metallurgical Engineering (studia stacjonarne, kierunek płatny, w jęz. angielskim).

Inżynieria Bezpieczeństwa

kierunek prowadzony przez Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Celem studiów na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa jest przygotowanie studentów z zakresu problematyki bezpieczeństwa pracy człowieka, eksploatacji obiektów technicznych i ich zaplecza oraz racjonalnego i świadomego korzystania z zasobów środowiska naturalnego, jego właściwego przekształcania i ochrony poszczególnych komponentów, zwłaszcza w sytuacjach krytycznych. Absolwenci kierunku mogą podjąć zatrudnienie m.in.: w działach bhp i ochrony środowiska w różnych gałęziach przemysłu, administracji, służbach ratownictwa i jednostkach zarządzania kryzysowego, jednostkach wdrażających i eksploatujących systemy bezpieczeństwa oraz firmach konsultingowych i szkoleniowych.

Metallurgical Engineering

kierunek prowadzony przez Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Metallurgical Engineering is a specialised field of study in the area of modern extractive metallurgy. It covers all aspects of metal production, including the preparation of raw materials, the production of metal alloys, and the process of obtaining ingots, as well as the structure and functioning of various devices and techniques used in metallurgy. The theoretical module of the programme will equip students with the knowledge on physical phenomena occurring during the extraction process as well as high-temperature chemical reactions, including thermodynamics and kinetics. Graduates will gain the necessary expert knowledge and experience required in the modern metallurgical industry and related industries.

***

Pełna lista kierunków, na które mogą rejestrować się kandydaci oraz szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia I i II stopnia: rekrutacja.agh.edu.pl

Stopka