Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

NAWA przyznała AGH środki na realizację projektu w ramach Programu Partnerstwa Strategicznego

Na fotografii nowoczesne budynki kampusu Shibaura.

Kampus Shibaura; fot. źródło shibaura-it.ac.jp/en/news/

NAWA przyznała AGH środki na realizację projektu w ramach Programu Partnerstwa Strategicznego

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki naboru do Programu Partnerstwa Strategiczne. Projekt przygotowany przez zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Janusza Szmyda pt. Realizacja długofalowej współpracy badawczo-dydaktycznej z Japonią w ramach kierunku Energy & Environmental Engineering (Strategic cooperation with Japan in the field of Energy and Environmental Engineering) uzyskał środki finansowe w wysokości 2 000 000 zł.

Kierunek badań oraz studiów Energy and Environmental Engineering jest realizowany wspólnie z Shibaura Institute of Technology (SIT), Tokio, Japonia. AGH i Wydział Energetyki i Paliw współpracują z Shibaura Institute of Technology od 2004 r. Ze strony SIT umowę o współpracy podpisał ówczesny jej rektor, laureat nagrody Nobla Leo Esaki. Wymiana z SIT koncentruje się nie tylko na badaniach (głównie związanych z energetyką oraz inżynierią materiałową), ale także na wymianie studenckiej i wspólnym kształceniu doktorantów (umowa o podwójnym dyplomowaniu). Od 2012 r. uruchomiony został program Sandwich, umożliwiający studentom I stopnia udział w wyjazdach. Dla studentów I i II stopnia realizowany jest także program Spinaker. Ukoronowaniem współpracy jest realizacja projektu Katamaran i utworzenie stacjonarnych studiów wspólnych II stopnia na kierunku Energy & Environmental Engineering (E3).

Kierunek studiów E3 jest prowadzony w języku angielskim i wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na kadrę w sektorach międzynarodowego przemysłu związanego z energetyką i ochroną środowiska. E3 jest zgodny ze strategią umiędzynarodowienia kształcenia realizowaną w AGH, działaniami w obszarze projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Stanowi także nową, atrakcyjną ofertę studiów. Studiowanie odbywa się w systemie podwójnego dyplomowania. Oznacza to, iż student broniący pracę dyplomową uzyska tytuł magistra inżyniera dwóch uczelni, co wyróżnia ten kierunek na tle innych oferowanych w kraju.

Prof. Janusz Szmyd jest koordynatorem AGH ds. współpracy z Japonią. Od 30 lat współpracuje z renomowanymi uczelniami japońskimi. Ostatnio znalazł się w gronie laureatów nagrody Gwiazdy Umiędzynarodowienia, otrzymując nagrodę w kategorii Teaching Star.

***

Celem głównym Programu Partnerstwa Strategiczne jest wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w wypracowaniu trwałych rozwiązań w zakresie współpracy dydaktycznej, naukowej i wdrożeniowej realizowanej w ramach strategicznych partnerstw międzynarodowych. Rezultaty projektów winny stanowić podstawę do rozwoju długotrwałej współpracy podmiotów tworzących Partnerstwo. Projekty realizowane w ramach Programu muszą wpisywać się w długofalową politykę rozwoju jednostki wnioskującej.

Wyniki naboru wniosków o udział w Programie Partnerstwa Strategiczne

 

Stopka