Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla naukowca z AGH

Fasada budynku głównego AGH.

Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla naukowca z AGH

Dr hab. inż. Piotr Kijanka prof. AGH z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki został laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów w kategorii wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego.

Nagrodę przyznano za istotny wkład w rozwój metod USG, przede wszystkim na potrzeby elastografii. Metody elastografii umożliwiają uzyskanie nie tylko obrazu tkanek, ale także informacji dotyczących ich sztywności i lepkości związanych ze zmianami patologicznymi tkanek. Badanie to jest wymagające i niełatwe w interpretacji, a bardzo istotne z punktu widzenia diagnostycznego.

Praca habilitacyjna prof. Piotra Kijanki pt. Rozwój ultradźwiękowych metod do bezinwazyjnej charakteryzacji tkanek i materiałów miękkich doskonale łączy kompetencje inżynierskie z diagnostyką medyczną. Powstała w warunkach ścisłej współpracy z jednym z najlepszych ośrodków medycznych w USA. Jej rezultaty stanowią istotny wkład w rozwój diagnostyki medycznej w skali światowej oraz przyczyniają się do umiędzynarodowienia polskiej nauki i to zarówno w dziedzinach inżynierskich, jak i medycznych.

Dr hab. inż. Piotr Kijanka, prof. AGH realizuje prace naukowo-badawcze w zakresie diagnostycznego obrazowania i badania funkcji tkanek z zastosowaniem metod ultradźwiękowych, w szczególności bezinwazyjnej elastografii fali poprzecznej. W ramach działalności naukowo-badawczej wyniki swoich prac opublikował w prestiżowych czasopismach obejmujących blisko 30 artykułów z bazy JCR. Ponadto zgłosił międzynarodowe wnioski patentowe do trzech swoich wynalazków. Uczestniczył w realizacji wielu projektów naukowo-badawczych realizowanych w Polsce i za granicą (6 zagranicznych, 1 międzynarodowy, 10 krajowych).

Naukowiec od 2016 r. ściśle współpracuje z zespołem naukowym w Mayo Clinic w Rochester w USA, który w wielu rankingach (m.in. US News & World Report, Newsweek) uznawany jest za najlepszy szpital na świecie. W Mayo Clinic odbył długoterminowe staże naukowe obejmujące łącznie 26 miesięcy. Za swoje osiągnięcia naukowe został doceniony przez Mayo Clinic’s Academic Appointments and Promotions Committee (AAPC) i w marcu 2019 r. otrzymał awans na stanowisko Assistant Professor of Radiology w Mayo Clinic College of Medicine and Science w Rochester. Ponadto jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. ministerialnego stypendium dla wybitnych młodych naukowców, stypendium START (Fundacja dla Nauki Polskiej), nagroda im. prof. Zbigniewa Engela (Fundacja Rodziny Engelów), nagroda w konkursie Młodzi Innowacyjni (Państwowy Instytut Automatyki i Pomiarów), Best Paper Award (Boeing).

Stopka