Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Nabór do Akademii Młodych Uczonych PAN (aktualizacja)

Nabór do Akademii Młodych Uczonych PAN (aktualizacja)

Trwa procedura wyboru członków/członkiń Akademii Młodych Uczonych PAN. Kandydatki/kandydatów reprezentujących AGH zgłaszają Przewodniczący Rad Dyscyplin Naukowych w terminie do 15 stycznia 2024 r.

Akademii Młodych Uczonych została powołana w 2010 r., aby promować badania naukowe i prace rozwojowe prowadzone przez wybitnych młodych przedstawicieli nauki polskiej.

Członkowie/członkinie AMU wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN. Nie mogą mieć więcej niż 38 lat i muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Ponadto powinni wyróżniać się wybitnymi osiągnięciami badawczymi oraz działalnością upowszechniającą naukę. Kadencja trwa 5 lat, bez możliwości ponownego wyboru.

Poszczególne wydziały PAN mogą wskazać określoną liczbę kandydatów/kandydatek:

  • Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych – troje,
  • Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych – czworo,
  • Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi – czworo,
  • Wydział IV Nauk Technicznych – czworo,
  • Wydział V Nauk Medycznych – dwoje.

Wymagane dokumenty do zgłoszenia:

Dodatkowe informacje – na stronie Centrum Obsługi Nauki AGH.

Stopka