Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

List Rektora do Społeczności AGH z okazji inauguracji roku akademickiego 2022/2023

Portretowe zdjęcie Rektora AGH prof. Jerzego Lisa

List Rektora do Społeczności AGH z okazji inauguracji roku akademickiego 2022/2023

Drodzy Pracownicy, Doktoranci, Studenci, Pracownicy Emerytowani i Przyjaciele AGH,

Rozpoczynamy właśnie nowy rok akademicki 2022/2023, który jest początkiem kolejnego etapu działalności naszej uczelni, pozwalający na realizację nowych, ambitnych planów. Będzie to czas nowych wyzwań i wysiłków, ale jestem przekonany, że również czas pełen sukcesów.

Dlatego przy tej okazji chciałbym na początku niezwykle serdecznie podziękować wszystkim pracownikom, doktorantom i studentom Akademii Górniczo-Hutniczej za ich zaangażowanie i aktywność w minionym roku. A był to rok nietypowy i niełatwy.

Rozpoczęła się i trwa nadal wojna w sąsiedniej Ukrainie. Ta wojna to przede wszystkim dramat społeczeństwa ukraińskiego, obywateli kraju, który walczy z determinacją o swoją suwerenność. Ale to również walka o to, aby móc zapewnić ciągłość funkcjonowania kraju (w tym oświaty i nauki) u naszych sąsiadów, w czym, jako uczelnia i całe środowisko akademickie Polski, jak możemy, pomagamy. Jestem przekonany, że broniąc swojego prawa do życia we własnym niepodległym państwie, naród ukraiński powróci do spokojnego życia, a my, tak jak do tej pory, deklarujemy pełne wsparcie dla naukowców, doktorantów i studentów z Ukrainy.

Oprócz wojny u naszych wschodnich sąsiadów w roku minionym trwała i nadal trwa pandemia COVID-19, a wszyscy musimy przezwyciężać jej negatywne skutki. To wszystko powoduje, że zmagamy się obecnie ze złożoną sytuacją gospodarczą na zewnątrz uczelni i związaną z tym niełatwą sytuacją finansową wewnątrz naszej Alma Mater. Wszystko wskazuje na to, że te przeciwności będą nam niestety towarzyszyć w nadchodzącym całym roku akademickim.

Jestem jednak przekonany, że dzięki determinacji i wspólnej pracy uda nam się stawić czoła zarówno tym trudnym obecnym jak i nadchodzącym nowym wyzwaniom. A tych z pewnością nie zabraknie, bo wyznaczamy sobie ambitne cele.

Od początku kadencji realizujemy program pod hasłem „Nasza AGH – Uniwersytet Przyszłości”. Jako uniwersytet realizujemy przede wszystkim misję kształcenia, czyli przekazywania wiedzy nowym pokoleniom. W gospodarce opartej na technologii i innowacji pierwszoplanową rolę odgrywa wiedza praktyczna, technologiczna, organizacyjna, ale także społeczna. Stają się one podstawą rozwoju innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Młodemu człowiekowi, który opuszcza nasze mury, chcemy przekazywać nie tylko wiedzę zawodową, lecz także wszelkie umiejętności i cechy pozwalające na aktywne kreowanie rozwoju naszego kraju i świata.

AGH rozwija się jako uniwersytet przyszłości, oparty na ponad stuletniej tradycji podejmowania wyzwań naukowych, tworzenia rozwiązań technologicznych służących gospodarce oraz wypełnianiu zadań wynikających z potrzeb państwa czy podmiotów gospodarczych. Natomiast jako uniwersytet badawczy dążymy do zapewnienia najwyższej jakości badań naukowych, wzbogacamy wiedzę poprzez rozwijanie badań w dziedzinie nauk technicznych, ścisłych oraz społecznych i humanistycznych, spełniających najwyższe międzynarodowe standardy poznania naukowego.

Życzę Państwu, wszystkim członkom naszej społeczności akademickiej, aby nadchodzący rok był pomyślny i przyniósł jeszcze więcej sukcesów, zarówno zawodowych, jak i osobistych.

Tradycyjne Szczęść Boże na kolejny rok!

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Rektor AGH

Stopka