Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Kilkudziesięciu naukowców z AGH w rankingu TOP 2%

Kolorowa grafika ilustracyjna przedstawiająca elementy (prostokąty i strzałki) w odcieniach koloru zielonego, skierowane strumieniem w prawo.

Kilkudziesięciu naukowców z AGH w rankingu TOP 2%

W przygotowanym przez Stanford University we współpracy z wydawnictwem „Elsevier” prestiżowym zestawieniu najczęściej cytowanych naukowców (Science-Wide Author Databases of Standardized Citation Indicators) – World’s TOP 2% Scientists 2021 – znalazło się kilkudziesięciu naukowców z AGH. Akademia uplasowała się w czołówce polskich uczelni z największą liczbą naukowców, których nazwiska znalazły się w tym prestiżowym zestawieniu.

Zestawienie uwzględnia nazwiska 2% najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. Pierwsza lista ocenia całość dorobku naukowego – od początku kariery do 2021 r. – poszczególnych badaczy ze wszystkich dziedzin nauki wg indeksu bibliometrycznego uwzględniającego kryteria takie jak m.in. indeks Hirscha czy liczba cytowań. Druga lista porządkuje autorów najczęściej cytowanych w minionym roku (tu: 2021).

3 listopada 2022 r. opublikowano aktualizację World’s TOP 2% Scientists 2021. Naukowcy podzieleni są na 22 dziedziny naukowe i 174 poddziedziny.

Lista nr 1

prof. dr hab. inż. Wiesław Staszewski
prof. dr hab. inż. Józef Pacyna
śp. prof. dr hab. Jerzy Haber
prof. dr hab. Piotr Bożek
dr hab. inż. Adam Głowacz, prof. AGH
prof. dr hab. Konrad Szaciłowski
prof. dr hab. Andrzej Lewenstam
dr inż. Leszek Adamczyk
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa
prof. dr hab. Janusz Brzdęk
prof. dr hab. inż. Katarzyna Zakrzewska
prof. dr hab. inż. Janina Molenda
prof. dr hab. Adam Bzdak
śp. prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski
prof. dr hab. Andrzej Bobrowski
prof. dr hab. inż. Marta Radecka
prof. dr hab. inż. Władysław Dąbrowski
prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran
dr hab. inż. Kinga Pielichowska, prof. AGH
prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl
śp. prof. dr hab. inż. Stanisław Mrowec
prof. dr hab. inż. Maciej Sitarz
prof. dr hab. inż. Konrad Świerczek
prof. dr hab. inż. Piotr Faliszewski
prof. dr hab. inż. Zbigniew Galias
prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk
dr hab. inż. Marek Miśkowicz, prof. AGH
prof. dr hab. inż. Maciej Pietrzyk
prof. dr hab. inż. Bogusław Cyganek
prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
prof. dr hab. inż. Bogdan Kwolek
dr hab. inż. Magdalena Dudek, prof. AGH
prof. dr hab. Kazimierz Przybylski
prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner
prof. zw. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk
prof. dr hab. inż. Małgorzata Skorupa
prof. dr hab. Jerzy Franciszek Janik
prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak
prof. dr hab. inż. Janusz Konstanty
prof. dr hab. Mieczysław Rękas
prof. dr hab. inż. Krzysztof Haberko
prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel
prof. dr hab. Marek Ogiela
dr hab. Lidia Ogiela, prof. AGH
dr hab. inż. Jerzy Jedliński, prof. AGH
dr hab. Ewa Rudnik
prof. dr hab. inż. Marek Florkowski
prof. dr hab. inż. Marek Danielewski
prof. dr hab. inż. Robert Stala
dr hab. inż. Piotr Gas
prof. dr hab. inż. Marian Kucharski
dr hab. inż. Agnieszka Malinowska, prof. AGH
dr hab. inż. Piotr Małkowski, prof. AGH
dr hab. inż. Marek Wojnicki, prof. AGH

Lista nr 2

dr hab. inż. Adam Głowacz, prof. AGH
prof. dr hab. inż. Wiesław Staszewski
prof. dr hab. Piotr Bożek
prof. dr hab. inż. Jan Golonka
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa
dr inż. Leszek Adamczyk
prof. dr hab. inż. Józef Pacyna
prof. dr hab. Janusz Brzdęk
prof. dr hab. Andrzej Lewenstam
dr hab. inż. Kinga Pielichowska, prof. AGH
prof. dr hab. inż. Maciej Sitarz
prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl
dr hab. inż. Magdalena Król, prof. AGH
dr hab. inż. Artur Rydosz
prof. dr hab. Adam Bzdak
prof. dr hab. inż. Konrad Świerczek
dr hab. inż. Krzysztof Ciepliński, prof. AGH
śp. prof. dr hab. Jerzy Haber
dr hab. Aneta Magdziarz, prof. AGH
prof. dr hab. inż. Bogdan Kwolek
prof. dr hab. Konrad Szaciłowski
mgr inż. Michał Koziarski
dr hab. inż. Maciej Malawski, prof. AGH
dr hab. inż. Małgorzata Wilk, prof. AGH
prof. dr hab. inż. Marcin Chodak
dr hab. inż. Beata Paczosa-Bator, prof. AGH
dr hab. inż. Piotr Małkowski, prof. AGH
prof. dr hab. inż. Janusz Konstanty
prof. dr hab. inż. Katarzyna Zakrzewska
dr hab. inż. Piotr Gas
dr hab. inż. Tomasz Barszcz, prof. AGH
prof. dr hab. inż. Piotr Faliszewski
dr hab. Lidia Ogiela, prof. AGH
prof. dr hab. inż. Małgorzata Skorupa
prof. dr hab. inż. Marek Florkowski
prof. dr hab. inż. Zbigniew Galias
dr hab. inż. Krzysztof Duda, prof. AGH
dr hab. inż. Bartłomiej Wiendlocha, prof. AGH
dr hab. inż. Aimo Winkelmann, prof. AGH
dr hab. inż. Agnieszka Malinowska, prof. AGH
dr hab. inż. Grzegorz Brus, prof. AGH
dr hab. Ewa Rudnik
prof. dr hab. inż. Robert Stala

World's Top2% Scientists

Stopka