Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Kierunek Matematyka z Certyfikatem Doskonałość Kształcenia

Grafika ilustracyjna przedstawiająca wzory matematyczne.

Kierunek Matematyka z Certyfikatem Doskonałość Kształcenia

Kierunek Matematyka prowadzony na Wydziale Matematyki Stosowanej został wyróżniony prestiżowym Certyfikatem Doskonałość Kształcenia w kategorii „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu na kierunku”. Decyzję w tej sprawie podjęło Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Przyznany certyfikat jest wynikiem pozytywnej oceny zawartej w raporcie zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej i potwierdza najwyższą jakość studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzonym na tym kierunku.

Cieszymy się, że w ślad za pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej naszego kierunku otrzymaliśmy certyfikat. To wspaniałe wyróżnienie i docenienie naszych starań, aby oferta edukacyjna Wydziału Matematyki Stosowanej stała na najwyższym poziomie. Trzeba pamiętać, że przyznany certyfikat to uznanie starań całej społeczności wydziału. (…) – podkreśla Dziekan WMS dr hab. Jerzy Stochel, prof. AGH. – Liczymy, że możliwość posługiwania się tym certyfikatem do końca roku akademickiego 2028/2029 przysłuży się promocji kierunku matematyka oraz naszego wydziału. Jestem przekonany, że to wyróżnienie nie tylko podziała jak magnes na studentów, ale pozwoli także na ugruntowanie pozycji kierunku i samego WMS w ogólnopolskich rankingach.

Zgodnie ze statutem Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz zasadami przyznawania Certyfikatów Doskonałości Kształcenia certyfikat „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu na kierunku” może otrzymać uczelnia prowadząca kierunek, który otrzymał pozytywną ocenę programową na sześć lat. Taka ocena musi być poparta dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów i absolwentów oraz rekomendacją wyróżnienia wraz z uzasadnieniem przedstawionym przez zespół oceniający. Warunkiem przyznania jest wskazanie dobrych praktyk w sześciu z dziesięciu szczegółowych kryteriów oceny programowej i standardów jakości kształcenia.

Zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w raporcie oceny kierunku Matematyka wskazał liczne dobre praktyki, stanowiące podstawę do przyznania certyfikatu. Zwrócono uwagę m.in. na koncepcję kształcenia, która powstała przy istotnym współudziale instytucji i firm zatrudniających absolwentów studiów matematycznych, a pracownicy tych instytucji i firm prowadzą specjalistyczne zajęcia dla studentów. Zespół jako dobrą praktykę wskazał także bardzo szeroki wachlarz zajęć wybieralnych z zakresu czystej matematyki i jej zastosowań oraz rozbudowaną indywidualizację ścieżek kształcenia na każdym poziomie studiów. Oceniający podkreśli również nie tylko rozwiązania zastosowane na WMS, pozwalające na wyraźne zwiększenie jakości nauczania szeroko rozumianej matematyki wśród studentów AGH oraz działania pozwalające na modyfikację programów studiów wpisujące się w dynamikę na rynku pracy, ale także role organizowanej Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH, skierowanej do uczniów szkół średnich. Spośród laureatów rekrutuje się wielu przyszłych studentów uczelni.

Stopka