Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Innowacje w PKP z udziałem naukowców z AGH. Rozpoczęła się długoletnia współpraca na rzecz usprawnień w komunikacji

Na zdjęciu nowoczesny pociąg pędzący po torach wzdłuż stacji kolejowej.

fot. źródło: facebook.com/europesrail/

Innowacje w PKP z udziałem naukowców z AGH. Rozpoczęła się długoletnia współpraca na rzecz usprawnień w komunikacji

AGH oficjalnie rozpoczęło współpracę z PKP SA w ramach partnerstwa Europe’s Rail Joint Undertaking. Celem ERJU jest przyspieszenie rozwoju i innowacyjności technologii i rozwiązań operacyjnych w branży kolejowej. To finał trwających ponad dwa lata prac, które w grudniu 2022 r. zaowocowały zawarciem umowy ekosystemu badawczo-rozwojowego oraz umów dotyczących utworzenia konsorcjów międzynarodowych. W ich ramach będą realizowane cztery projekty badawczo-rozwojowe, przy czym AGH uczestniczy w trzech z nich.

Projekty, w których uczestniczy AGH:

  • FP1 – MOTIONAL – Planowanie i kontrola zarządzania siecią oraz zarządzanie mobilnością w środowisku multimodalnym,
  • FP3 – IAM4RAIL – Inteligentne i zintegrowane zarządzanie aktywami,
  • FP4 – Rail4Earth – Zrównoważony i ekologiczny system kolejowy.

Ze strony uczelni projektami kierują pełnomocnicy Rektora AGH ds. współpracy w ramach partnerstwa Europe’s Rail: dr hab. inż. Jerzy Baranowski, prof. AGH (FP1 i FP3) oraz dr hab. inż. Tomasz Owerko, prof. AGH (FP4).

Koordynowane przez naukowców z AGH zespoły skupią się na opracowaniu systemów wspomagania decyzji dotyczących ruchu pasażerów oraz zarządzania dworcem, zastosowaniach technologii cyfrowych bliźniaków (czyli wirtualnych kopii procesu, maszyny lub obiektu, które dokładnie odwzorowują zachowanie swojego rzeczywistego odpowiednika) oraz zaproponowaniu rozwiązań dla tankowania wodorowego lokomotyw.

We współpracę zaangażowanych będzie pięć wydziałów AGH: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej; Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska; Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami; Zarządzania; Energetyki i Paliw.

Całe przedsięwzięcie skupia 17 podmiotów z Polski. Są to m.in.: Sieć Badawcza Łukasiewicz — Instytut Elektrotechniki, Sieć Badawcza Łukasiewicz — Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., PKP Energetyka SA czy Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.

18 stycznia 2023 r. w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie inaugurujące zawiązanie partnerstwa. Uczestniczyli w nim: Maciej Małecki – sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Wojciech Murdzek – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Krzysztof Mamiński – prezes zarządu PKP SA oraz delegacje ze wszystkich podmiotów ekosystemu.

AGH reprezentowała delegacja w składzie: Dziekan WGGiIŚ prof. dr hab. Ryszard Hejmanowski; Prodziekan WEAIiIB dr hab. inż. Edyta Kucharska, prof. AGH; Prodziekan WGGiIŚ dr hab. Łukasz Ortyl, prof. AGH; dr hab. inż. Jerzy Baranowski, prof. AGH (WEAIiIB); dr hab. inż. Tomasz Owerko, prof. AGH, (WGGiIŚ); dr hab. inż. Magdalena Dudek, prof. AGH (WEiP); dr hab. inż. Robert Ranosz, prof. AGH (WILiGZ); dr inż. Waldemar Bauer (WEAIiIB); dr inż. Katarzyna Gdowska (WZ); mgr inż. Hubert Szolc (WEAIiIB); mgr inż. Karolina Tomaszkiewicz (WGGiIŚ).

W imieniu AGH pamiątkową tablicę symbolizującą rozpoczęcie współpracy podpisał dr hab. inż. Jerzy Baranowski, prof. AGH.

To ogromne przedsięwzięcie dla AGH i pozostałych partnerów i współpraca na nadchodzących 10 lat. Partnerstwo Europe’s Rail JU to nie tylko Polska, ale 25 różnych ekosystemów z wielu krajów, skupionych wokół takich podmiotów jak Deutsche Bahn, Hitachi Rail, Alstom Transport. Po zakończeniu trwających projektów, w konkursach planowanych do ogłoszenia w 2026 i 2029 r., czeka na nas pięć kolejnych. Zespoły ze wszystkich biorących udział w projekcie wydziałów AGH są gotowe do pokonania wyzwań technologicznych związanych z nowoczesnym cyfrowym dworcem i obsługą podróży multimodalnej oraz ich przyszłego wdrażania zarówno w Polsce, jak też i u naszych europejskich partnerów – mówi o projekcie prof. Jerzy Baranowski.

Na zdjęciu delegacja AGH z Wojciechem Murdzkiem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Na zdjęciu delegacja AGH z Wojciechem Murdzkiem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Stopka