Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Habitat w AGH – kosmiczne symulacje w sercu uczelnianego kampusu

Wnętrze symulatora. Dwie osoby ubrane w białe skafandry oraz hełmy. Jeden stoi z lewej strony na metalowej drabince i macha dłonią do drugiego, leżącego w kajucie i pracującego na laptopie.

Wizualizacja Centrum Technologii Kosmicznych AGH

Habitat w AGH – kosmiczne symulacje w sercu uczelnianego kampusu

W AGH powstaje habitat. To wyspecjalizowane laboratorium umożliwi prowadzenie symulacji misji kosmicznych. Zlokalizowane w nowo powstającej siedzibie Centrum Technologii Kosmicznych miejsce będzie służyć rozwojowi oraz szkoleniu przyszłych kadr dla sektora inżynierii kosmicznej. Habitat będzie też pierwszym na polskich uczelniach laboratorium, w którym studenci będą w praktyce testować rozwiązania w warunkach zbliżonych do misji księżycowych i marsjańskich.

W symulatorze bazy kosmicznej będą testowane m.in. nowe materiały do budowy baz kosmicznych, rozwiązania z obszaru nawigacji, telekomunikacji czy inżynierii biomedycznej. Jak wskazuje dr Agata Kołodziejczyk, współtwórczyni laboratoriom, a także twórczyni dwóch dotychczasowych habitatów w Polsce, pracująca na co dzień w Centrum Technologii Kosmicznych AGH, habitat będzie poligonem doświadczalnym dla wszelkich badań, jakie zaprojektują studenci. Badane będą zatem także relacje i kwestie społeczne, dynamika grupy, sposoby podejmowania przez jednostki decyzji, podział ról i zadań.

Habitat AGH będzie nakierowany na badanie przede wszystkim sprzętu wykorzystywanego w misjach, w tym np. komponentów pokładowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, ale też np. rozwiązań stosowanych do oczyszczania wody czy odprowadzania nieczystości. W bezpiecznych warunkach laboratoryjnych analizowane będą reakcje na sytuacje stresogenne, stymulacje nowymi bodźcami dźwiękowymi i wizualnymi, sposoby adaptacji do nowych, nieznanych warunków czy odcięcie od światła dziennego. Niezwykle wartościowa będzie także możliwość testowania nowych materiałów czy np. skafandrów kosmicznych i sprzętu wykorzystywanego w prawdziwych misjach. Dodatkowym elementem sprawdzanym w habitacie będzie umiejętność radzenia sobie przez uczestników z limitami w dostępie do energii, wody czy innych niezbędnych zasobów.

Wizualizacja Centrum Technologii Kosmicznych AGH

Grafika podzielona na trzy równe części. Każda z nich obrazuje inną cześć wnętrza środowiska pracy astronautów. Po lewej laboratorium z mikroskopem elektronowym oraz przeszklonym regałem. Po środku pulpit z monitorami wyświetlającymi dane oraz klawiaturą. Po prawej pokój medyczny z łóżkiem i aparatami do analizy ciała.

Wyposażenie i układ architektoniczny przestrzeni habitatu będą zmuszały uczestników misji do aktywności i działań w odmiennym niż na Ziemi układzie. Część zadań będzie możliwa do wykonania wyłącznie w pozycji głową w dół, co pozwoli symulować napływ krwi do głowy, jaki ma miejsce w stanie nieważkości. Aby lepiej odwzorować przestrzeń przystosowaną do braku grawitacji, habitat będzie wyposażony w podsufitowe drabiny, podwieszane przejścia czy wąskie tunele, które mają nawiązywać do warunków panujących na statkach kosmicznych.

W nowo powstającym obiekcie zlokalizowane zostanie Centrum Kontroli Misji (Mission Control Room), w którym pracownicy i studenci Centrum Technologii Kosmicznych AGH będą mogli nadzorować misje wysłanych przez Akademię satelitów. Mission Control Room będzie także miejscem, w którym w sposób stały będzie można monitorować prace i aktywności podejmowane przez analogowych astronautów w habitacie. Osobny zespół kontrolujący będzie sprawdzał i monitorował m.in. rytm biologiczny uczestników oraz parametry związane z ich kondycją fizyczną i psychiczną.

Aby możliwie wiernie odtworzyć warunki panujące na prawdziwej misji, habitat AGH będzie podzielony na kilka oddzielnych sekcji, w których studenci będą spać, prowadzić badania, wieść życie codzienne – analogicznie jak na prawdziwej misji. Blisko 100 m2 habitatu będzie odciętych od światła słonecznego, a cała powierzchnia podzielona będzie na moduły laboratoryjny, kuchenny, higieniczny, sypialny czy gimnastyczny. Przeciętny planowany czas trwania misji wynosił będzie siedem dni, choć przewidywane są dłuższe projekty. W tym czasie sześcioro uczestników będzie równocześnie prowadzić prace i badania w habitacie.

Wizualizacja Centrum Technologii Kosmicznych AGH

Grafika złożona z dwóch scen. Na lewej widoczne przeszklone, hermetyczne drzwi do sypialni astronautów. Po prawej rząd szaf z aparaturą badawczą.

Dla studentów i naukowców z AGH biorących udział w symulacjach czas spędzony na takiej praktycznej edukacji będzie także okazją do zbierania materiałów do późniejszych publikacji czy rozwijania własnych projektów.

Dzięki stworzeniu od podstaw habitatu poszerzamy także naszą uczelnianą ofertę, z której z pewnością będą chcieli skorzystać naukowcy z całego świata, czy uczelnie zrzeszone w UNIVERSEH. Warto pamiętać, że branża space rozwija się niezwykle dynamicznie, a możliwość odbycia analogowej misji kosmicznej jest dla naukowców nie tylko ciekawostką, ale przede wszystkim niezwykłym przywilejem oraz możliwością sprawdzenia tego, nad czym pracują w laboratoriach od lat. Habitat w AGH będzie także przykładem całkiem nowego modelu edukacji – poprzez praktykę i do tego pierwszym tego typu laboratorium w polskich uczelniach – podkreśla dr Agata Kołodziejczyk.

Uczestnicy analogowych misji kosmicznych zdobędą w ten sposób cenne doświadczenie, które może przydać się w pracy w jednostkach związanych z rozbudową sektora, w tym m.in. w Europejskiej Agencji Kosmicznej, NASA czy innych największych laboratoriach świata typu CERN. W pierwszej kolejności z możliwości wzięcia udziału w symulacji misji kosmicznej będą mogli skorzystać studenci i pracownicy AGH działający aktywnie w kołach naukowych zajmujących się tematyką okołokosmiczną oraz studiujący nauki pokrewne. Nowy budynek Centrum Technologii Kosmicznych AGH oddany będzie do użytku początkiem 2024 r. Pierwsi analogowi astronauci wyruszą w swoje misje na wiosnę przyszłego roku.

Polska jest unikatowym na skalę europejską krajem pod względem dostępnych laboratoriów, w których można symulować misje kosmiczne. W tej chwili aktywnie działają aż dwa habitaty. Laboratorium Lunares mieści się na północy Polski, a drugie to Analog Astronaut Training Center koło Krakowa, którego właścicielem jest dr Agata Kołodziejczyk, pracująca na co dzień w Centrum Technologii Kosmicznych AGH, neurobiolożka, astrobiolożka, pomysłodawczyni i realizatorka powstania analogowych baz do symulacji misji kosmicznych w Polsce. Dr Kołodziejczyk pracowała wcześniej m.in. w Europejskiej Agencji Kosmicznej, jest członkinią zarządu World Research Center i dyrektorką Advanced Concepts w prywatnej agencji kosmicznej The Valles Marineris. Jest autorką publikacji edukacyjnych i naukowych na temat biologii kosmicznej i neurobiologii.

***

W najnowszym odcinku podcastu popularnonaukowego na kanale „Bunkier nauki” realizowanym przez AGH dr Agata Kołodziejczyk opowiada m.in. o habitatach oraz szansach dla ludzkości związanych z eksploracją kosmosu.

Odcinek „Jak działa ludzki mózg w kosmosie”

Stopka