Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Grant na badania nad bioczujnikami dla naukowca z AGH

Zdjęcie portretowe naukowca wykonane na tle szarej, betonowej ściany.

fot. źródło lab.agh.edu.pl/team/

Grant na badania nad bioczujnikami dla naukowca z AGH

Dr hab. inż. Artur Rydosz, prof. AGH z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji otrzymał grant w wysokości 1 952 600 zł w konkursie SONATA BIS 12 prowadzonym przez Narodowe Centrum Nauki.

Naukowiec przeprowadzi badania podstawowe mające na celu określenie parametrów technologicznych, które należy wykonać, aby zwiększyć czułość czujników opartych na powierzchniowym rezonansie plazmonowym (SPR). Wyniki badań umożliwią w przyszłości m.in. produkcję tanich i powszechnie dostępnych czujników wykorzystywanych w badaniach przesiewowych chorób cywilizacyjnych, takich jak niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) i cukrzyca.

Temat realizowanego projektu: Badania nad możliwością realizacji bioczujników do detekcji biomarkerów cukrzycy i NAFLD otrzymywanych w technologii TWD/GLAD.

Prof. Artur Rydosz pracuje w Instytucie Elektroniki. Jest kierownikiem Laboratorium Analizy Biomarkerów AGH, finalistą Nagród Naukowych Polityki, autorem diabetomatu, założycielem i prezesem Fundacji Z Cukrzycą na Ty, edukatorem diabetologicznym.

***

Konkurs SONATA BIS skierowany jest do badaczy, którzy chcieliby powołać nowy zespół naukowy. Grant z konkursu można przeznaczyć na wynagrodzenia, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz inne koszty związane z realizacją projektu.
W 12. edycji konkursu spośród 400 złożonych wniosków wyłoniono 58 laureatów: 9 w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, 33 w naukach ścisłych i technicznych oraz 16 w naukach o życiu.

Stopka