Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Główna nagroda w XIX edycji konkursu ABB dla młodego naukowca z AGH

Zdjęcie przedstawia stojącego przez ekranem projektora młodego mężczyznę, ubranego w ciemny garnitur. Na ekranie prezentowane są porównawcze wyniki badań.

Dr inż. Marek Wodziński.

Główna nagroda w XIX edycji konkursu ABB dla pracownika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Praca doktorska młodego naukowca z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej zdobyła nagrodę główną w wysokości 30 000 zł w XIX edycji konkursu ABB na najlepsze prace dyplomowe.

Nagrodzona praca nosi tytuł „Medical image registration methods focused on the problem of missing data". Jej autorem jest dr inż. Marek Wodziński, a promotorem dr hab. inż. Andrzej Skalski, prof. AGH, pracownicy Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.

W nagrodzonej rozprawie doktorskiej został zaproponowany szereg innowacyjnych metod, opartych przede wszystkim o sztuczną inteligencję i uczenie głębokie, służących do dopasowania obrazów medycznych, w których występuje problem brakujących danych. Opracowane metody mogą znaleźć zastosowanie w takich obszarach jak wsparcie diagnostyki nowotworowej wykorzystując obrazy histopatologiczne, lokalizacja loży nowotworowej piersi w kontekście planowania radioterapii wspomagającej, czy też wsparcie chirurga w trakcie resekcji nowotworów mózgu.

Warto podkreślić, że nie jest to pierwszy sukces dr inż. Marka Wodzińskiego. Został wcześniej wyróżniony Stypendium Ministra dla Wybitnych Młodych Naukowców, Nagrodą FNP Start, z powodzeniem pozyskał i zrealizował dwa granty z Narodowego Centrum Nauki, oraz wygrał szereg międzynarodowych konkursów z zakresu sztucznej inteligencji w automatycznej analizie obrazów medycznych.

Obecne badania laureata skupiają się przede wszystkim na opracowywaniu nowych metod sztucznej inteligencji w analizie obrazów histopatologicznych w ramach projektów H2020 ExaMode oraz IMI BigPicture, w współpracy z zespołem badawczym MedGIFT z Szwajcarii. Ponadto bierze udział w badaniach naukowych dotyczących detekcji chorób neurodegeneracyjnych wykorzystując technologię mieszanej rzeczywistości, w ramach projektu LIDER finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Konkurs ABB organizowany jest od 19 lat, jego celem jest wsparcie wysokiej jakości badań naukowych prowadzonych na polskich uczelniach. Zgłoszenia oceniane są przez interdyscyplinarne grono ekspertów.

Stopka