Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Forum Rektorów Polski i Uzbekistanu w Taszkiencie

Zdjęcie grupowe uczestników konferencji wykonane w sali.

Forum Rektorów Polski i Uzbekistanu w Taszkiencie

26 kwietnia 2023 r. w Taszkiencie odbyło się pierwsze Forum Rektorów Polski i Uzbekistanu. Wzięło w nim udział 50 rektorów i przedstawicieli instytucji z obszaru edukacji obu krajów. W gronie uczestników znalazł się również Rektor AGH prof. Jerzy Lis.

Celem wydarzenia była intensyfikacja współpracy z uczelniami z Uzbekistanu, wymiana doświadczeń na polu nauki i innowacji oraz rozwój w zakresie kształcenia i badań. Tematyka Forum toczyła się przede wszystkim wokół strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce i Uzbekistanie.

W Polsce studiuje około 3 tys. studentów i studentek z Uzbekistanu. To jedna z najliczniejszych zagranicznych grup studenckich w Polsce (siódma pod względem wielkości). Uzbekistan jest jednym z najbardziej obiecujących kierunków rekrutacyjnych dla polskich szkół wyższych.

Bezpośrednio po pierwszym Forum Rektorów Polski i Uzbekistanu, tj. w dniach 27–28 kwietnia, w Taszkiencie odbyła się także międzynarodowa konferencja rankingowa IREG 2023 (Rankings and University International Exposure). Uczestniczyła w niej m.in. duża grupa reprezentantów uczelni z krajów Azji Centralnej.

Oba wydarzenia stanowiły unikatową okazję do spotkania nowych partnerów i rozszerzenia międzynarodowej współpracy polskich uczelni.

AGH wspólnie z Politechniką Poznańską i Uniwersytetem Gdańskim zawarła porozumienie o współpracy z Uniwersytetem z Samarkandy (Samarkand State Architecture and Construction University).

Forum Rektorów Polski i Uzbekistanu w Taszkiencie oraz konferencji IREG towarzyszyły targi edukacyjne „Prezentacje Polskich Uczelni” w ramach programu „Study in Poland”.

Wydarzenie zorganizowały Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Konferencja Rektorów Uzbekistanu, przy wsparciu Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Uzbekistanie, Ambasady Republiki Uzbekistanu w Polsce oraz Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

Na zdjęciu Rektor AGH z konferencyjną prezentacją, stoi przy mównicy, w tle widoczny ekran z tytułem prezentacji oraz prezydium konferencyjne, przy którym zasiadło sześć osób.

Stopka