Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Dyrektor Centrum Spraw Międzynarodowych AGH laureatką nagrody „Gwiazdy Umiędzynarodowienia”

Na portretowym zdjęciu laureatka nagrody - Marta Foryś.

Dyrektor Centrum Spraw Międzynarodowych AGH laureatką nagrody „Gwiazdy Umiędzynarodowienia”

Marta Foryś, Dyrektor Centrum Spraw Międzynarodowych AGH została laureatką tegorocznej edycji nagrody środowiskowej „Gwiazdy Umiędzynarodowienia” w kategorii Gwiazda Marketingu / Marketing Star. Kapituła przyznająca nagrodę doceniła jej otwartość, cierpliwość i konsekwencję, z jaką prowadzi skuteczną działalność marketingową na rzecz umiędzynarodowienia uczelni.

Marta Foryś ukończyła studia wyższe na Wydziale Zarządzania AGH w 2000 r. Od 2002 r. pracuje w AGH. Staże w USA, zrealizowane w ramach stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, a także International Visitor Leadership Program, umożliwiły jej zdobycie wiedzy m.in. z zakresu fundraisingu oraz współpracy międzynarodowej. W latach 2003–2006 pełniła funkcję kierownika Biura Pozyskiwania Funduszy AGH, a w latach 2006–2022 kierowała Działem Współpracy z Zagranicą AGH. W roku 2022 objęła funkcję nowo utworzonego Centrum Spraw Międzynarodowych AGH, którą pełni do dziś. Jest ekspertką w dziedzinie współpracy z Wietnamem oraz relacji z absolwentami zagranicznymi. Kieruje projektami uczelnianymi w ramach programów Erasmus+, Edukacja oraz NAWA. Jest członkiem Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, współzałożycielką Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu oraz członkiem NAFSA, EAIE oraz organizacji Polonia Technica. Prywatnie pasjonatka Bałkanów Zachodnich, żeglowania i zdrowego stylu życia. 

Działalność Marty Foryś w zakresie umiędzynarodowienia obejmuje w szczególności przewodniczenie sieci IROs Forum w latach 2021–2022 (współpraca z instytucjami zajmującymi się umiędzynarodowieniem uczelni wyższych: MEiN, NAWA, FRSE, KRASP oraz PERSPEKTYWY, konsultacje dot. działań w czasie pandemii oraz konfliktu zbrojnego w Ukrainie, organizacja obchodów 15-lecia sieci IROs Forum), udział w pracach Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, wsparcie merytoryczne wydarzenia Krakowskie Konwersatorium, zainicjowanie powstania sieci Krakow Universities Network (KUN) oraz Krakowskiego Śniadania Międzynarodowego. Zainicjowała współpracę akademicką z wietnamskimi uczelniami, która dziś obejmuje już nie tylko kooperację naukową i dydaktyczną, ale również relacje z przemysłem, szkołami, administracją państwową oraz placówkami dyplomatycznymi.

Otwartość – na ludzi i różnice kulturowe, cierpliwość – w budowaniu relacji i w działaniu, oraz konsekwencja – te trzy cechy wymieniłabym jako niezbędne w pracy marketingowca działającego w obszarze umiędzynarodowienia uczelni – mówi laureatka nagrody. – Umiędzynarodowienie to taki żywy organizm. Zajmując się nim, nie można stosować jednego, z góry ustalonego modelu działania. Najlepszy przykład to ostatnie trzy lata, które przyniosły pandemię, wojnę i kryzys gospodarczy. Gdyby nie elastyczność, nie poradzilibyśmy sobie z nowymi wyzwaniami, a jako przewodnicząca IROs Forum w 2021–2022 mogę z przekonaniem stwierdzić, że polskie uczelnie bardzo dobrze dały sobie radę. Reagowaliśmy na bieżąco na sytuacje, które wcześniej się nie zdarzały i w konsekwencji otworzyliśmy zupełnie nowe drzwi na świat – podkreśla Marta Foryś.

fot. archiwum prywatne Marty Foryś

Zdjęcie z wręczenia nagród. Laureatka stoi na scenie, trzyma w dłoniach pamiątkową tablicę. Za nią stoi dwóch mężczyzn. Przy scenie rozstawione sceniczne reflektory.

***

Nagroda „Gwiazdy Umiędzynarodowienia” przyznawana jest przez Kapitułę składającą się z reprezentantów polskich instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój umiędzynarodowienia, pod patronatem przewodniczącego KRASP prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka, pełniącego równocześnie funkcję honorowego przewodniczącego Kapituły. Nagroda ma na celu promocję osób posiadających wybitne osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych. Przyznawana jest osobom, które realizują promocję zagraniczną polskich uczelni poprzez wyróżniające się metody i innowacyjne narzędzia, z użyciem współczesnych form przekazu informacji, mają osiągnięcia w budowaniu międzynarodowego prestiżu i postrzegalności swoich uczelni, tworzą i udoskonalają metody rekrutacji studentów zagranicznych. 

Uroczyste wręczenie tegorocznych nagród nastąpiło podczas gali konferencji „Studenci Zagraniczni w Polsce 2023” w Białymstoku, która odbyła się w dniach 9–10 lutego 2023 r. Wydarzenie było organizowane przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, KRASP oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w ramach programu „Study in Poland”.

Stopka