Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Czy przemysł wydobywczy ma przyszłość? – AGH NAUKA spotkania (nr 16)

Maszyna wiertnicza drążąca tunel w skałach

Czy przemysł wydobywczy ma przyszłość? – AGH NAUKA spotkania (nr 16)

Świat odchodzi od paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii. Czy to znaczy, że przemysł wydobywczy w wyniku transformacji energetycznej straci rację bytu? Podczas spotkania udzielimy odpowiedzi na to pytanie, a także opowiemy o geofizyce wiertniczej, która pozwala badać własności skał znajdujących się pod ziemią. Naszymi gośćmi będą dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. AGH (Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami) oraz dr hab. inż. Paulina Krakowska-Madejska, prof. AGH (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska). Zapraszamy 20 kwietnia, o godz. 18.00, do bud. U-2 (ul. Reymonta 7, sala audytoryjna) oraz na kanale YouTube AGH.

Program wydarzenia:

18.00 – prof. Paweł Bogacz, „…ale bez górnictwa wszystko jest niczym”
18.30 – pytania do wykładu
18.45 – prof. Paulina Krakowska-Madejska, „W głąb Ziemi – geofizyka otworowa w poszukiwaniu złóż”
19.15 – pytania do wykładu

…ale bez górnictwa wszystko jest niczym

Historia górnictwa sięga początków gatunku ludzkiego. I choć od powstania Homo habilis, który prowadził pierwszą działalność wydobywczą, minęło ponad dwa miliony lat, nadal jest jedną z podstawowych gałęzi przemysłu. Zmieniają się kierunki, cele i sposoby wydobycia, ale górnictwo wciąż stanowi koło zamachowe globalnej gospodarki. Czy zmieni się to wraz z transformacją energetyczną i sukcesywnym odchodzeniem od paliw kopalnych?

Ziemia kryje nadal wiele bogactw, w tym tych niezbędnych do rozwoju technologii istotnych w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi. Jak wzrośnie zapotrzebowanie na surowce w związku z realizowaną transformacją energetyczną? Dlaczego mówi się o surowcach krytycznych? W jakim kierunku rozwija się współczesne górnictwo?

Podczas niniejszego wykładu prelegent opowie o tych i innych kwestiach, zaświadczając, że ponadstuletnia maksyma Maxa Plancka, cytowana w tytule, nie straciła absolutnie na aktualności.

Dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. AGH

Pracownik Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH. Twórca ponad 130 prac naukowych, a także kilkudziesięciu projektów wdrożeniowych dla przemysłu, przede wszystkim z zakresu zarządzania strategicznego oraz zrównoważonego rozwoju, głównie w sektorach górnictwa i hutnictwa.

Członek Grupy Roboczej ds. CCS przy Ministrze Klimatu i Środowiska oraz Grupy Roboczej ds. Platformy Zrównoważonych Finansów przy Ministrze Finansów, a także stały współpracownik Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej. Uczestnik polskiej delegacji na szczyt klimatyczny COP 24 oraz współorganizator cyklu konferencji społecznych Pre-COP 24. Prowadzi Grupę Wspólnych Inicjatyw Społecznych Górnictwo OK.

W głąb Ziemi – geofizyka otworowa w poszukiwaniu złóż

W geofizyce poszukiwawczej wyróżnia się dwie wiodące metody – sejsmikę i geofizykę otworową. Geofizyka otworowa (geofizyka wiertnicza) to szczególna metoda, która potrzebuje otworu wiertniczego, aby mogła badać ośrodek skalny. W geofizyce otworowej stosuje się różne pomiary: jądrowe, elektryczne czy akustyczne. Wszystko po to, aby spojrzeć w głąb Ziemi i rozpoznać własności skał. Geofizyka otworowa stara się także odpowiedzieć na pytanie: jakim płynem nasycone są skały – wodą czy węglowodorami. Podczas wykładu dowiemy się, w jaki sposób odczytuje się wyniki profilowań geofizyki otworowej w poszukiwaniu złóż węglowodorów, wód pitnych i geotermalnych.

Dr hab. inż. Paulina Krakowska-Madejska, prof. AGH

Profesor w Katedrze Geofizyki na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Zajmuje się petrofizyką i geofizyką otworową w zakresie rozpoznania parametrów zbiornikowych skał oraz poszukiwania węglowodorów i wód pitnych oraz geotermalnych. Jest pracownikiem Laboratorium Petrofizyki. Pomysłodawca i współautor programu komputerowego poROSE – poROus materials examination SoftwarE do jakościowej i ilościowej analizy obrazów 3D materiałów porowatych, licencjonowanego przez CTT AGH.

Stopka