Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

„Co zyskuje przemysł, gdy wkracza nauka” – 24 listopada 2022

„Co zyskuje przemysł, gdy wkracza nauka” – 24 listopada 2022

Efektywnie działający przemysł wymaga maksymalnego wykorzystania dostępnych zasobów ludzkich, maszynowych i energetycznych. W kwestii tych ostatnich gra toczy się nie tylko o osiągnięcie jak największych zysków, ale też o ograniczenie spalania paliw kopalnych i powstrzymanie grożących ludzkości katastrofą zmian klimatycznych. Nauka pomaga znajdować rozwiązania we wszystkich przypadkach. Podczas spotkania prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski opowie, w jaki sposób ciepło generowane w różnych procesach technologicznych można efektywnie przekształcić w energię elektryczną, a dr hab. inż. Łukasz Rauch, prof. AGH wskaże rolę komputerów i sztucznej inteligencji w optymalizacji metod produkcji. Zapraszamy 24 listopada, w godz. 18.00–19.30, do budynku U-2 (ul. Reymonta 7) i online na kanale YouTube AGH. Wstęp wolny.

Program wydarzenia:

18.00–18.30 – prof. Krzysztof Wojciechowski, „Termoelektryki – ekonomiczny sposób pozyskania zasobów energii”
18.30–18.45 – pytania do wykładu
18.45–19.15 – prof. Łukasz Rauch, „Superkomputery w nauce i przemyśle”
19.15–19.30 – pytania do wykładu
Termoelektryki – ekonomiczny sposób pozyskania zasobów energii

Jedynie pewna część energii pochodzącej m.in. ze spalania węgla i węglowodorów jest wykorzystywana w procesach technologicznych, podczas większość rozprasza się w powietrzu w postaci ciepła odpadowego. Technologie termoelektryczne mogą być z powodzeniem zastosowane do przekształcenia odpadowego ciepła w energię elektryczną. Mogą być także użyte do zagospodarowania „zielonych” zasobów energetycznych: energii geotermalnej czy słonecznej, a także do konstrukcji niezawodnych pomp ciepła – od mikrochłodziarek po duże urządzenia chłodnicze.

Przetworniki termoelektryczne, podobnie jak siostrzane ogniwa fotowoltaiczne, zbudowane są na bazie półprzewodników. W związku z tym cechuje je brak ruchomych części mechanicznych, a co za tym idzie – wyjątkowa trwałość i niezawodność. W trakcie wykładu zostanie przedstawiony przegląd aktualnych technologii termoelektrycznych, a także ostatnie osiągnięcia pracowników AGH w zakresie opracowania nowych, efektywnych materiałów termoelektrycznych, jak i powstałych konwerterów i innych urządzeń.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof T. Wojciechowski

Pracownik Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Jest współautorem ponad 90 publikacji na temat materiałów i urządzeń termoelektrycznych. Od strony naukowej specjalizuje się w chemii i inżynierii materiałowej półprzewodników. Prowadzi także szeroką działalność w zakresie badań B+R. Realizował projekty między innymi z takimi partnerami jak Honda Ltd, Sasol Technology Ltd, EDF Polska i Synthos SA.
Superkomputery w nauce i przemyśle

Nowoczesny przemysł w Polsce zmierza w kierunku wypełnienia postulatów paradygmatu Industry 4.0 poprzez jak najlepsze wykorzystanie zasobów maszynowych oraz ludzkich, optymalizację czasu pracy oraz zastosowanie najnowszych trendów w modelowaniu numerycznym procesów produkcyjnych. Jest to szczególnie widoczne w prężnie rozwijającym się przemyśle ciężkim, zajmującym się wytwarzaniem i przetwarzaniem metali na potrzeby odbiorców z sektora np. samochodowego, lotniczego lub AGD. Niniejsza prezentacja ma na celu przedstawienie, jaką rolę w tym procesie odgrywają superkomputery i dlaczego ich wykorzystanie jest niezbędne w rozwiązywaniu skomplikowanych procesów inżynierskich. Przedstawione zostaną zastosowania w dwóch obszarach: intensywnych obliczeniach numerycznych, jak np. MES lub CFD, oraz sztucznej inteligencji. Wyniki przedstawionych prac mają realne zastosowanie w nowoczesnym przemyśle ciężkim, znacząco wpływając na jakość wyrobów gotowych.

Dr hab. inż. Łukasz Rauch, prof. AGH

Łukasz Rauch ukończył dwa kierunki studiów: informatykę oraz marketing i zarządzanie. Od przeszło 20 lat jest związany z AGH, a obecnie zatrudniony na stanowisku Prodziekana ds. Nauki i Współpracy na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. Głównym obszarem jego zainteresowań naukowych jest zastosowanie informatyki na potrzeby rozwiązywania problemów przemysłowych. Jest kierownikiem wielu prac naukowych oraz badawczo-rozwojowych, a także autorem przeszło 200 publikacji naukowych.

Stopka