Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Biblioteka Główna AGH wdroży najnowocześniejszy system biblioteczny

Zdjęcie z elementami graficznymi. Osoba siedzi przed laptoepm (widoczne tylko dłonie i niewielka część korpusu), dłonie na klawiaturze, przed monitorem laptopa element graficzny z kilkoma ikonami.

archiwum Biblioteki Głównej AGH

Biblioteka Główna AGH wdroży najnowocześniejszy system biblioteczny

Biblioteka Narodowa oraz Departament Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatrzyły wniosek Biblioteki Głównej AGH o bezpłatne wdrożenie w ramach programu OMNIS 2 systemu bibliotecznego Alma i wyszukiwarki Primo. System zostanie wdrożony kompleksowo w Bibliotece Głównej AGH oraz wszystkich bibliotekach wydziałowych. Praca w nowym systemie zapewni poprawę dostępności zasobów naukowych dla kadry naukowej oraz studentów AGH, a także lepszą widoczność zbiorów bibliotecznych AGH w Polsce i na świecie.

System Alma firmy ExLibris – part of Clarivate to system biblioteczny nowej generacji działający w oparciu o usługę chmurową typu Multitenant SaaS. System biblioteczny Alma, jak i wyszukiwarka Primo nie są instalowane na serwerach poszczególnych bibliotek, które z nich korzystają – dane przechowywane są w chmurze obliczeniowej na serwerach firmy Ex Libris, producenta Almy. System skoncentrowany jest na procesach zamiast typie dokumentu, dzięki czemu można jeszcze skuteczniej administrować zasobami – niezależnie od tego, czy mówimy o materiałach tradycyjnych, pierwotnie elektronicznych (ang. born digital) czy zdigitalizowanych. Zasoby każdej instytucji włączonej do systemu będą współkatalogowane z Biblioteką Narodową. Oznacza to, że będą widoczne z poziomu wspólnego katalogu Biblioteki Narodowej oraz innych polskich bibliotek, należących do Ogólnokrajowej Sieci Bibliotecznej (OSB).

System Alma od momentu powstania został wprowadzony w ponad 3000 instytucji na całym świecie, 50 konsorcjach i 30 państwach. Wśród instytucji zagranicznych, które wdrożyły system, jest m.in. University of Cambridge, Harvard University, Boston College czy Princeton University Library, a w Polsce system użytkują z powodzeniem: Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz biblioteki Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i wiele innych.

Zakończenie procesu wdrażania nowego systemu w Bibliotece Głównej AGH zaplanowane jest na listopad 2024 r. Koszty podłączenia systemu ponosi Biblioteka Narodowa.

Lista rankingowa bibliotek włączonych do Ogólnokrajowej Sieci Bibliotecznej (OSB), w których zostanie wdrożony system Alma i wyszukiwarka Primo, została zaakceptowana w maju 2023 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Pełna nazwa programu OMNIS 2 brzmi „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”, Kierunek interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek. 

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025

Stopka