Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Analiza miejsca zdarzenia w praktyce. Na kampusie przeprowadzone zostaną zajęcia terenowe z analizy kryminalistycznej

Fragment rozwieszonej żółtej taśmy policyjnej (zabezpieczającej miejsce zdarzenia) z napisem POLICE LINE DO NOT CROSS. Taśma zawieszona poziomo, przecina zdjęcie w połowie. Zdjęcie zrobione na zewnątrz, tło jest mocno rozmyte.

fot. dreamstime

Analiza miejsca zdarzenia w praktyce. Na kampusie przeprowadzone zostaną zajęcia terenowe z analizy kryminalistycznej

9 listopada 2022 r. w ramach zajęć z przedmiotu Analiza miejsca zdarzenia na kierunku studiów Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce na terenie kampusu AGH będzie zainscenizowane miejsce przestępstwa. W trakcie zajęć studenci będą mogli uczestniczyć w postępowaniu na zaaranżowanym miejscu zdarzenia. Na miejscu pojawią się także policjanci na co dzień pracujący w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Pomysłodawczynią zajęć jest Lidia Dziedzińska, Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, która koordynuje zajęcia Analiza miejsca zdarzenia oraz Wprowadzenie do ekspertyzy kryminalistycznej. W ramach przedmiotów studenci AGH poznają m.in. regulacje prawne dotyczące postępowania dowodowego oraz czynności procesowo-kryminalistyczne, w tym oględziny, przesłuchanie czy przeszukanie. 

Zbadanie pod katem kryminalistycznym miejsca zdarzenia należy do najważniejszych czynności wykonywanych w ramach reakcji na zaistniałe przestępstwo i ma wpływ na cały proces wykrywczy. Prawidłowe, zgodne z najnowszymi osiągnięciami nauki postępowanie pozwala wykryć sprawcę i skutecznie zapobiegać przestępczości – podkreśla Lidia Dziedzińska. 

Tematem realizowanych zajęć będzie analiza kryminalistyczna miejsce zdarzenia, zabezpieczenie śladów i metodyka procesu wykrywczego jako podstawowych czynności kryminalistycznych. Studenci będą mieli za zadanie przeprowadzić czynności analityczno-śledcze, w tym zabezpieczenie śladów kryminalistycznych oraz przygotowanie protokołu oględzin miejsca. Miejsce przestępstwa będzie zaaranżowane na terenie zielonym kampusu między nową siedzibą Wydziału Humanistycznego a Biblioteką Główną AGH, w pobliżu ul. Reymonta 7. 

Kierunek Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce realizowany jest w AGH wspólnie przez trzy wydziały: Wydział Humanistyczny, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Kierunek studiów jest objęty umowami partnerskimi ze służbami specjalnymi – Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego oraz Żandarmerią Wojskową.

Stopka