Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Agnieszka Podrazik z BG AGH „Promotorką Edukacji Normalizacyjnej"

Zdjęcie z ceremonii wręczenia pamiątkowego dyplomu. Na scenie obok siebie stoją: minister cyfryzacji, prezeska PKN oraz Agnieszka Podrazik, która trzyma w ręku dyplom.

fot. Polski Komitet Normalizacyjny

Agnieszka Podrazik z BG AGH „Promotorką Edukacji Normalizacyjnej"

Agnieszka Podrazik – zastępczyni dyrektora Biblioteki Głównej AGH, koordynatorka zespołu ds. Informacji Normalizacyjnej oraz pełnomocniczka dyrektora BG AGH ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji otrzymała honorowy tytuł „Promotorki Edukacji Normalizacyjnej". Wyróżnienie zostało przyznane przez prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Ewę Zielińską w dowód uznania osiągnięć w zakresie wspierania normalizacji.

Pamiątkowy dyplom wręczył minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przy okazji obchodów jubileuszu 100-lecia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Agnieszka Podrazik od wielu lat jest zaangażowana w promocję normalizacji wśród kadry dydaktycznej oraz osób studiujących w AGH. Prowadzi warsztaty w zakresie informacji normalizacyjnej m.in. dla Wydziału Odlewnictwa oraz wykłady Specjalistyczne źródła informacji – informacja normalizacyjna i patentowa dla osób studiujących w AGH. Organizuje seminaria i wykłady w zakresie informacji normalizacyjnej, m.in. z ekspertami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN). Upowszechnia zagadnienia normalizacyjne w mediach społecznościowych. Jest autorką artykułów popularyzujących zasoby normalizacyjne w środowisku uczelni. Angażuje się w działania prowadzone przez Polski Komitet Normalizacyjny. Wspierała również działania PKN polegające na wirtualizacji historycznych zasobów Polskich Norm.

W latach 2005–2022 kierowała Oddziałem Zbiorów Specjalnych w BG AGH i odpowiadała za gromadzenie, opracowanie, prawidłowy układ oraz udostępnianie zbiorów normalizacyjnych. W 2010 r. powierzono jej zadanie utworzenia Punktu Informacji Normalizacyjnej (PIN) w BG AGH z elektronicznym dostępem do kompletu Polskich Norm.

Od 2018 r. pełni funkcje zastępcy dyrektora BG AGH i jest odpowiedzialna m.in. za Zespół ds. Informacji Normalizacyjnej w Oddziale Zbiorów Specjalnych. Jest pełnomocniczką dyrektora BG AGH ds. wdrożenia i utrzymania w PIN BG AGH Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnego z normą (PN-EN ISO/IEC 27001). Odpowiada za prowadzenie dokumentacji systemowej SZBI, przygotowanie audytów wewnętrznych i audytów strony drugiej, realizację zaleceń poaudytowych, prace koncepcyjne nad wdrażaniem nowych rozwiązań informatycznych w PIN BG AGH. Ponadto odpowiada za organizację dostępu zagranicznych zasobów normalizacyjnych (m.in. ASTM Compass, Total Materia) oraz zakupu norm polskich i zagranicznych dla jednostek AGH.

***

Honorowy tytuł „Promotor Edukacji Normalizacyjnej" przyznawany jest od 2015 r. przez prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Nadawany jest osobie, która wspiera edukację normalizacyjną poprzez działania polityczne, organizacyjne, promocyjne, wydawnicze; przyczynia się do rozpowszechniania wiedzy normalizacyjnej i propagowania normalizacji w nauczaniu i wychowywaniu; czynnie uczestniczy w procesie wdrażania edukacji normalizacyjnej do praktyki nauczania i wychowywania (na każdym poziomie edukacyjnym) lub wykorzystuje w praktyce dorobek normalizacji w sferze edukacji.

Stopka