Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

AGH z wysokimi ocenami w ewaluacji jakości działalności naukowej

Zdjęcie przedstawiające zbliżenie na okrągły otwór inspekcyjny pozwalający dostrzec wnętrze aparatury laboratoryjnej. Centralny element ma budowę sfery, do której promieniście dochodzą metalowe rury. Wewnątrz sfery znajduje się badana próbka materiału. Spoczywa ona na dolnej z czterech metalowych półeczek.

Wnętrze aparatury jednego z laboratoriów Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH. Fot. AGH

AGH z wysokimi ocenami w ewaluacji jakości działalności naukowej

Zgodnie z wynikami ewaluacji jakości działalności naukowej Akademia Górniczo-Hutnicza otrzymała jedną kategorię A+, osiem kategorii A oraz osiem kategorii B+. Tym samym AGH utrzymuje prawo do nadawania stopni naukowych we wszystkich dyscyplinach. Dodatkowo, dzięki wysokiej ocenie, uczelnia zyskała prawo do nadawania stopni naukowych w dyscyplinie Ekonomia i Finanse.

Ocenie jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 poddano 17 dyscyplin w AGH. Decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki dyscyplina ''nauki fizyczne'' uzyskała najwyższą kategorię jakości badań naukowych A+.

Do ubiegania się o kategorię A+ uprawnione były jednostki, którym m.in. we wcześniejszych parametryzacjach przyznano kategorię A. Dodatkowo w ocenie brane były pod uwagę poziom publikacji czy realizacja projektów badawczych istotnych dla gospodarki czy społeczeństwa.

Ewaluacja poszczególnych dyscyplin w AGH

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

 • Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika – A
 • Informatyka Techniczna i Telekomunikacja – A
 • Inżynieria Biomedyczna – A
 • Inżynieria Chemiczna – B+
 • Inżynieria Lądowa i Transport – B+
 • Inżynieria Materiałowa – B+
 • Inżynieria Mechaniczna – B+
 • Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka – B+

Dziedzina nauk społecznych

 • Nauki o Zarządzaniu i Jakości – B+
 • Nauki Socjologiczne – B+
 • Ekonomia i Finanse – A

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

 • Informatyka – B+
 • Matematyka – A
 • Nauki Chemiczne – A
 • Nauki Fizyczne – A+
 • Nauki o Ziemi i Środowisku – A

Dziedzina nauk humanistycznych

 • Nauki o Kulturze i Religii – A

 

Na ewaluację jakości działalności naukowej składają się m.in. osiągnięcia pracowników, ich publikacje, a także realizowane granty i projekty badawcze oraz poziom naukowy prowadzonej działalności.

Prorektor ds. Nauki prof. Marek Gorgoń podkreśla: „Wyniki ewaluacji potwierdzają wysoki poziom badań naukowych prowadzonych w AGH. Ewaluowane były dyscypliny w 4 dziedzinach nauk, w których prowadzimy badania na uczelni: naukach ścisłych i przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych, społecznych oraz humanistycznych. W wielu dyscyplinach naukowych mamy ogromny potencjał kadrowy – nawet kilkuset naukowców w kilku największych dyscyplinach, a także dysponujemy doskonałym zapleczem aparaturowym. Dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom w przygotowanie procesu ewaluacji jakości działalności naukowej, ale przede wszystkim całemu środowisku naukowemu oraz wspierającym ich wysokokwalifikowanym specjalistom technicznym oraz służbom administracyjnym. Wszyscy przez swój wkład przyczynili się do końcowego sukcesu Uczelni."

Stopka