Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

AGH w czołówce Rankingu Perspektyw

AGH w czołówce Rankingu Perspektyw

W tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych, przygotowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, AGH zajęła piąte miejsce w zestawieniu ogólnym uczelni oraz drugie miejsce w kategorii uczelni technicznych.W kategoriach „Potencjał naukowy” oraz „Warunki kształcenia” AGH uplasowała się na pierwszym miejscu wśród uczelni technicznych.W Rankingu Kierunków Studiów kierunki Fizyka Techniczna, Górnictwo i Geologia* oraz Mechatronika** zajęły pierwsze miejsce.

*W aktualnej ofercie kształcenia AGH kierunek Górnictwo i Geologia prowadzony jest pod nazwą:

 • Inżynieria Górnicza na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami,
 • Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu,
 • Geologia Stosowana na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.


** W aktualnej ofercie kształcenia AGH kierunek Mechatronika prowadzony jest pod nazwą Inżynieria Mechatroniczna na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

W tegorocznym zestawieniu oceniono ponad 71 kierunków studiów.

Klasyfikacja AGH

na miejscu II znalazły się kierunki:

 • Elektronika i Telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Informatyka
 • Inżynieria Biomedyczna
 • Inżynieria Materiałowa
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji


na miejscu III uplasowały się następujące kierunki:

 • Geodezja i Kartografia
 • Inżynieria Środowiska
 • Technologia Chemiczna


na miejscu IV znalazły się kierunki:

 • Automatyka i Robotyka
 • Matematyka


Ranking Szkół Wyższych Perspektyw, powstający od 21 lat, uznawany jest za najważniejsze polskie zestawienie uczelni. Kapituła pracuje pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Szczegółowe informacje dotyczące Rankingu Szkół Wyższych

Szczegółowe informacje dotyczące Rankingu Kierunków Studiów

 

Stopka