Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

AGH nagrodzona z okazji 35-lecia programu Erasmus+

Na zdjęciu szklana statuetka w kształcie okrągłej bryły umieszczonej na podstawce.

fot. Marianna Cielecka

AGH nagrodzona z okazji 35-lecia programu Erasmus+

AGH otrzymała nagrodę specjalną z okazji 35-lecia programu Erasmus+. Pamiątkowa statuetka została wręczona Rektorowi AGH prof. Jerzemu Lisowi podczas V Kongresu Edukacji.

Akademia była jedną z pierwszych uczelni z Polsce, która zaczęła przyjmować więcej studentów niż wynosiła liczba wymian (wyjazdów studenckich) wynikająca z umów. To wszystko dzięki konsekwentnie prowadzonej polityce władz uczelni, jak również wdrażanych założeń umiędzynarodowienia. Grono ekspertów, które ufundowało nagrodę, doceniło także fakt, iż AGH chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami z uczelniami w krajach partnerskich w ramach realizacji projektów typu Capacity Building in Higher Education. Nie bez znaczenia jest aktywne członkostwo Akademii w konsorcjum UNIVERSEH, czyli sojuszu Uniwersytetów Europejskich, flagowej inicjatywie Komisji Europejskiej.

Odbierając nagrodę z rąk dr. hab. Pawła Poszytka, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dyrektora Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, Rektor AGH powiedział, że brawa należą się wszystkim, ponieważ „wszyscy jesteśmy rodziną Erasmusa”.

***

Erasmus+ jest najpopularniejszym programem wymiany w AGH. To dzięki niemu Akademię odwiedziły tysiace studentów zagranicznych z różnych krajów zrzeszonych w projekcie, głównie z Turcji, Hiszpanii, Francji, Rumunii, Portugalii, Włoch, Grecji, Niemiec, Chorwacji, a także z Albanii, Gruzji, Macedonii, Słowenii, Finlandii, Holandii, Islandii, Panamy, Rosji, Ukrainy, USA oraz Węgier.

W minionym roku akademickim w AGH realizowano 559 umów w ramach edycji programu na lata 2021–2027. W tej edycji wprowadzonych jest dużo nowości, wśród nich nowe rodzaje mobilności i działań, m.in.: blended mobility, kilkudniowe wyjazdy dla studentów, możliwość organizacji mieszanych kursów intensywnych (BIP – Blended Intensive Programmes).

***

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. W ramach programu można uczyć się za granicą, wziąć udział w zagranicznej mobilności zawodowej lub realizować międzynarodowe projekty edukacyjne. Celem programu jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.

Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla Europejskiego Obszaru Edukacji, którego utworzenie zaplanowano do roku 2025.

Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

***

V Kongres Edukacji, którego organizatorem była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, odbył się 27 października 2022 r. w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, pod hasłem „Świętujemy 35 lat programu Erasmus+”.

W programie wydarzenia znalazła się m.in. sesja plenarna dotycząca wspomnianego wyżej Europejskiego Obszaru Edukacji. Nowa inicjatywa ma zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie. Wyznaczono kilka strategicznych obszarów współpracy: poprawę jakości i równiejszy dostęp do kształcenia i szkolenia, wsparcie dla nauczycieli i edukatorów, edukację ekologiczną i cyfrową oraz współpracę międzynarodową i promowanie Europy jako silnego partnera w dziedzinie edukacji.

Na pytanie, co w praktyce oznacza to dla polskich przedszkoli, szkół i uczelni, próbowali odpowiedzieć: Rektor AGH prof. Jerzy Lis, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Piotr Stepnowski oraz Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA Janusz Michałek.

Stopka