Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

AGH na Salonie Maturzystów Perspektywy 2022

Zdjęcie wykonane podczas Dnia Otwartego AGH. Naukowiec wykonuje eksperyment z wykorzystaniem ciekłego azotu. Eksperyment jest filmowany. Za naukowcem stoją m.in. członkowie Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus” w strojach ludowych oraz dziewczęta z sekcji AZS AGH cheerleading.

fot. źródło facebook.com/studiujwAGH

AGH na Salonie Maturzystów Perspektywy 2022

Po dwóch latach przerwy (edycje online) kampania Salon Maturzystów Perspektywy wraca do formy stacjonarnej. Zapraszamy wszystkich przyszłych maturzystów do odwiedzenia stoiska AGH. Będziemy aż w 10 miastach!

Zespół ds. Promocji Kształcenia AGH udzieli informacji o kierunkach studiów, zasadach kwalifikacji na studia, systemie i harmonogramie rekrutacyjnym, kursach zerowych, ofercie dla laureatów i finalistów olimpiad, programie „Prymusi” skierowanym do najlepszych zakwalifikowanych kandydatów, a także o systemach stypendialnych i życiu studenckim na kampusie AGH.

Gdzie będziemy:

  • 6–7 września – Szczecin, Uniwersytet Szczeciński
  • 8–9 września – Warszawa, Szkoła Główna Handlowa
  • 13–14 września – Łódź, Politechnika Łódzka
  • 15–16 września – Gdańsk, Uniwersytet Gdański
  • 19–20 września – Gliwice, Politechnika Śląska
  • 19–20 września – Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski
  • 22–23 września – Poznań, Politechnika Poznańska
  • 27–28 września – Kraków, Uniwersytet Jagielloński
  • 29–30 września – Rzeszów, Politechnika Rzeszowska
  • 29–30 września – Bydgoszcz, Politechnika Bydgoska

Salon Maturzystów to największa w kraju edukacyjna kampania informacyjna skierowana do uczniów najstarszych klas liceów i techników, którzy w maju 2023 będą zdawać egzamin maturalny, a następnie rekrutować na studia.

Stopka