Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

AGH i Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczynają współpracę

Na zdjęciu dwaj mężczyźni ubrani w garnitury. Podają sobie w uścisku prawą dłoń. W lewej każdy z nich trzyma obwolutę na dokumenty z logo AGH.

Fot. archiwum AGH

AGH i Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczynają współpracę

AGH oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne podpisały list intencyjny. W ramach rozpoczętej współpracy uczelnia będzie wspólnie z CBA podejmować działania edukacyjne mające służyć m.in. podnoszeniu świadomości na temat korupcji, a także wzmacnianiu kompetencji przyszłych absolwentów w zakresie walki z podobnymi zjawiskami.

Podpisany przez AGH i CBA list intencyjny formalizuje współpracę pomiędzy instytucjami. Zapisy umowy otwierają możliwości działań partnerów przede wszystkim w obszarze informacyjno-edukacyjnym. W praktyce oznacza to zaangażowanie się CBA w proces edukacyjny na kierunku studiów inżynierskich Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce, budowaniu świadomości w zakresie bezpieczeństwa oraz dostarczaniu specjalistycznych kompetencji całej społeczności akademickiej.

W AGH w Krakowie prowadzona jest intensywna działalność badawcza, wdrożeniowa oraz edukacyjna w sferze szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W uczelni powstają m.in. narzędzia informatyczne wspierające analizę kryminalną, wykorzystywane przez instytucje systemu bezpieczeństwa państwa. Dodatkowo od 2021 roku w AGH funkcjonuje nowa jednostka uczelniana – Centrum Technologii Bezpieczeństwa, które skupia cały potencjał uczelni związany z bezpieczeństwem i prowadzi działalność o charakterze projektowym i usługowym, przede wszystkim w zakresie analiz oraz szkoleń. Oferta kształcenia AGH zawiera także unikatowy i cieszący się zainteresowaniem interdyscyplinarny kierunek studiów inżynierskich I stopnia Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce. Prowadzony jest on aż przez trzy wydziały: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Humanistyczny oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Absolwenci kierunku mają szansę znaleźć zatrudnienie jako pracownicy laboratoriów kryminalistycznych, chemicznych, farmaceutycznych czy biotechnologicznych, a także jako funkcjonariusze służb państwowych.

Prorektor ds. Studenckich AGH prof. Rafał Dańko podkreśla:
Nasz kierunek  Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce, kształcący specjalistów z zakresu informatyki śledczej czy analityki kryminalistycznej, zyskuje kolejnego ważnego partnera. Najbardziej wartościowy z punktu widzenia uczelni jest fakt, że nasi absolwenci zdobędą jeszcze lepszą i bardziej specjalistyczną wiedzę, przekazywaną przez eksperckie służby CBA.

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Andrzej Stróżny:
Cieszy mnie możliwość nawiązania współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą oraz pozostałymi uczelniami, z którymi w ostatnim czasie podpisaliśmy listy intencyjne. Pragniemy w ten sposób zintensyfikować współpracę ze szkołami wyższymi oraz oddziaływać na świadomość przyszłych absolwentów poprzez edukację w zakresie zjawiska korupcji, w tym jej identyfikacji i zwalczania. Jest to bardzo ważny krok w kierunku jeszcze skuteczniejszej walki z korupcją.

Sygnatariuszami umowy byli Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Andrzej Stróżny oraz Prorektor ds. Studenckich AGH prof. Rafał Dańko.

Stopka