Własna kariera

Centrum Karier AGH

Centrum Karier jest jednostką Uczelni zajmującą się wszechstronnym doradztwem zawodowym, pomocą psychologiczną oraz organizacją warsztatów,szkoleń i wykładów (m.in. z zagadnień doskonalenia umiejętności interpersonalnych).

Prowadzi także bank ofert pracy, praktyk i staży zawodowych oraz bazę CV poszukujących pracy studentów i absolwentów. W Centrum Karier AGH można uzyskać informacje o firmach i zasadach rekrutacji oraz o programach edukacyjnych, unijnych, wymianach zagranicznych, kursach i innych.