Dalsza edukacja

Studia III stopnia - Szkoła Doktorska AGH

Szkoła Doktorska AGH prowadzi kształcenie w 16 dyscyplinach naukowych.

Studia podyplomowe i kursy dokształcające

Realizując ideę kształcenia ustawicznego AGH prowadzi ponad 100 kierunków studiów podyplomowych umożliwiając specjalistom podnoszenie swoich kwalifikacji.