Menu
 • Link do mapy serwisu
 • Pl
 • Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications
 

Dziekan

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko

Prodziekani

 • dr hab. inż. Renata Słota
 • dr hab. inż. Krzysztof Wincza, prof. nadzw.
 • dr inż. Piotr Pacyna

Kierunki studiów:

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji dzięki znakomitej kadrze naukowo-dydaktycznej realizuje na wysokim poziomie badania naukowe oraz kształcenie w zakresie informatyki, elektroniki, telekomunikacji i teleinformatyki.

 

Strategia rozwoju wydziału obejmuje priorytetowe kierunki: technologie społeczeństwa informacyjnego, technologie organizacji chmur obliczeniowych, szybkich sieci optycznych, globalnej komunikacji bezprzewodowej, Internetu Przyszłości, Internetu Rzeczy oraz zrównoważonego rozwoju, m.in. systemy wbudowane w elektronice, elektronikę przemysłową, telemedycynę, projektowanie układów elektronicznych, rozpoznawanie sygnałów, technikę mikrofalową, optoelektronikę, fotowoltaikę, sensorykę, spintronikę i nanotechnologię.

 

Odzwierciedleniem potencjału wydziału jest zarówno przyznana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategoria naukowa „A”, jak i wyróżniająca ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunków Informatyka oraz Elektronika i Telekomunikacja. W Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2015” WIET zajął I miejsce w Polsce w kategorii IT oraz II miejsce wśród kierunków Elektronika i Telekomunikacja.

 

Uruchomiony w roku akademickim 2012/2013 kierunek Teleinformatyka rozwija się dynamicznie, łącząc osiągnięcia informatyki i telekomunikacji. Niezależnie od rekrutacji na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, który funkcjonuje zarówno w wersji polsko- jak i angielskojęzycznej, w roku akademickim 2015/2016 wydział po raz drugi przeprowadził rekrutację na Elektronikę. Wydział prowadzi studia w dyscyplinach: informatyka, elektronika i telekomunikacja oraz posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w nowoczesnych i doskonale wyposażonych salach wykładowych i laboratoriach dydaktycznych, m.in. w oddanym do użytku w 2012 r. Centrum Informatyki AGH – budynku, którego oryginalna architektura była wielokrotnie nagradzana w konkursach.

 

Wydział proponuje również studentom działalność w kołach naukowych: Telephoners, KNE (Koło Naukowe Elektroników), Przetwarzania Sygnałów SPECTRUM oraz BIT. Dostosowanie programu kształcenia do potrzeb nowoczesnego przemysłu przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów nauczania sprawia, że absolwenci WIET są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy i stanowią podstawę kadry inżynierskiej zatrudnionej w światowych korporacjach ulokowanych w Krakowie, takich jak: m.in. IBM, Cisco, Motorola, Delphi, Comarch, ABB, Nokia Solutions and Networks.

 

Strona wydziału

www.iet.agh.edu.pl

Kontakt

Biuro Dziekana

paw. D-17, pok. 1.22
T: +48 12 617 59 10
F: +48 12 617 51 80
E:  iet@agh.edu.pl

 

Dziekanat

 • s. stacjonarne
  paw. D-17, pok. 14
  T: +48 12 617 59 02
  T: +48 12 617 59 03
 • s. niestacjonarne
  paw. D-13, pok. 205
  T: +48 12 617 51 73

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza