Menu
 • Link do mapy serwisu
 • Pl
 • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
 • Faculty of Mining and Geoengineering
 

Dziekan

 • prof. dr hab. inż. Marek Cała  

Prodziekani

  • dr hab. inż. Marek Borowski
  • dr hab. inż. Arkadiusz Kustra 
  • dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski 
  • dr inż. Radosław Pomykała

  Kierunki studiów

  Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (do 2002 r. Wydział Górniczy) jest najstarszą jednostką uczelni. Był jedynym wydziałem otwartej w 1919 r. przez Józefa Piłsudskiego Akademii Górniczej. Do lat 50. XX wieku historia wydziału jest więc historią uczelni.

   

  Wydział jest w skali uczelni dużym, interdyscyplinarnym wydziałem. Kształci i prowadzi badania naukowe w czterech dyscyplinach: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska, budownictwo oraz inżynieria produkcji. Wydział współpracuje z wieloma uczelniami krajowymi i zagranicznymi, szczególnie w zakresie: krajowych i międzynarodowych programów edukacyjnych oraz wymiany kadry naukowej, międzynarodowych projektów badawczych, a także transferu technologii i aktywności patentowej.

   

  O wszechstronności wydziału świadczy dość nietypowa dla jego charakteru działalność naukowa – pracownicy od wielu lat uczestniczą w procesie rewaloryzacji i zabezpieczania podziemnej infrastruktury zabytkowych miast, takich jak Sandomierz czy Kłodzko. Działania te leżały u podstaw uruchomienia kształcenia na kierunku Budownictwo w latach 90. XX wieku. W kształceniu na tym kierunku wydział zajął II miejsce w Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2016”.

   

  Mocną stroną wydziału jest jego silna więź z przemysłem związana z prowadzeniem badań naukowych na zlecenie wielu różnych instytucji i przedsiębiorstw, a także organizacją praktyk i staży dla studentów w tematyce związanej z poszczególnymi kierunkami studiów.

   

  Na wydziale działa 7 prężnych studenckich kół naukowych podejmujących wiele ciekawych inicjatyw m.in. organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, wyjazdów badawczo-szkoleniowych oraz naukowo-turystycznych.

   

  Studenci, w zależności od wybranego kierunku i specjalności, uzyskują wykształcenie umożliwiające podjęcie pracy w zakładach górniczych, zwłaszcza wydobywających kopaliny systemem podziemnym i odkrywkowym, działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, jednostkach administracji publicznej, działach ekonomiczno-handlowych, projektowych i inwestycyjnych zakładów przemysłowych. Nabywają oni także kwalifikacje niezbędne do ubiegania się o uprawnienia budowlane i zatwierdzenia górnicze, do zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych w zakładach górniczych oraz przedsiębiorstwach budowlanych. Obok oferty kształcenia na I, II i III stopniu studiów wydział proponuje szeroką gamę studiów podyplomowych.

   

  Strona wydziału

  www.gorn.agh.edu.pl

  Kontakt

  Biuro Dziekana

  paw. A-4, pok. 30

  T: +48 12 617 21 15

  F: +48 12 617 50 17

  e-mail: gorn@agh.edu.pl

   

  Dziekanat

  • s. stacjonarne
   paw. A-4, pok. 27,28
   T: +48 12 617 20 50
   T: +48 12 617 20 51
  • s. niestacjonarne
   paw. A-4, pok. 4
   T: +48 12 617 20 69

  All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza