Menu
 • Link do mapy serwisu
 • Pl
 • Wydział Zarządzania
 • Faculty of Management
 

Dziekan

 • dr hab. inż. Piotr Łebkowski, prof. nadzw.

Prodziekani

  • dr inż. Marek Dudek
  • dr inż. Antoni Korcyl
  • dr hab. Mariusz Kudełko, prof. nadzw.
  • dr inż. Dariusz Sala

  Kierunki studiów

  Od 40 lat wydział prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną ukierunkowaną na tworzenie solidnych fundamentów wiedzy łączącej zarządzanie i nowoczesne technologie.

   

  Misją Wydziału Zarządzania AGH jest wspieranie rozwoju nowoczesnych systemów zarządzania organizacjami działającymi w gospodarce opartej na wiedzy poprzez kreowanie oraz transfer zaawansowanej i zorientowanej praktycznie wiedzy z obszaru nauk ekonomicznych i technicznych.

   

  Sukcesy osiągane na tym polu potwierdza bardzo wysoka kategoria naukowa „A”, którą przyznaje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach oceny parametrycznej jednostek naukowych, oraz regularnie zajmowane czołowe pozycje w rankingach na najlepsze wydziały ekonomiczne uczelni technicznych.

   

  Oferta dydaktyczna dla studentów stanowi odzwierciedlenie tradycji i wyzwań współczesnego rynku. Kształcenie na poziomie I i II stopnia jest prowadzone na trzech kierunkach: Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Informatyka i Ekonometria. Uniwersalny profil studiów obejmujących szeroko pojęte kwalifikacje menedżerskie i inżynierskie stwarza absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia zarówno w przedsiębiorstwach, jak i sektorze publicznym.

   

  Mocną stroną wydziału jest rozwinięta współpraca zagraniczna. Umożliwia ona studentom odbywanie zagranicznych staży i praktyk, wyjazdy na studia do uczelni partnerskich, udział w wykładach profesorów z zagranicy oraz bezpośrednią współpracę z bardzo liczną grupą studiujących na wydziale cudzoziemców. Współpraca międzynarodowa odgrywa również znaczącą rolę w działalności naukowej.

   

  Pracownicy naukowi Wydziału Zarządzania są rozpoznawalni w polskich i zagranicznych środowiskach naukowych, prowadzą wykłady za granicą i realizują wspólne projekty w międzynarodowych zespołach badawczych. Efekty prowadzonych badań regularnie publikowane są w czołowych polskich i międzynarodowych czasopismach naukowych. Znaczące miejsce w działalności naukowej wydziału zajmuje również popularyzacja tworzonej wiedzy i jej transfer do praktyki gospodarczej.

   

  Wydział Zarządzania jest jednostką AGH, która oferuje największą gamę form kształcenia skierowaną do praktyków zarządzania. Oferta umożliwiająca kształcenie przez całe życie obejmuje: studia niestacjonarne I i II stopnia, studia doktoranckie, kursy i szkolenia oraz studia podyplomowe.

  Strona wydziału

  www.zarz.agh.edu.pl

  Kontakt

  Biuro Dziekana

  paw. D-14, pok. 202

  T: +48 12 617 42 02

  F: +48 12 636 70 05

  E: apohl@zarz.agh.edu.pl

   

  Dziekanat

  • s. stacjonarne
   paw. D-14, pok. 4
   T: +48 12 617 42 25
  • s. niestacjonarne
   paw. D-14, pok. 6
   T: +48 12 617 43 07

  All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza