Menu
 • Link do mapy serwisu
 • Pl
 • Wydział Zarządzania
 • Faculty of Management
 

Dziekan

 • dr hab. inż. Piotr Łebkowski, prof. nadzw.

Prodziekani

  • dr hab. inż. Monika Łada
  • dr inż. Marek Dudek
  • dr hab. Mariusz Kudełko, prof. nadzw.
  • dr inż. Dariusz Sala

  Kierunki studiów

  Misją Wydziału Zarządzania AGH jest wspieranie rozwoju nowoczesnych systemów zarządzania organizacjami działającymi w gospodarce opartej na wiedzy poprzez kreowanie oraz transfer zaawansowanej i zorientowanej praktycznie  wiedzy z obszaru nauk ekonomicznych i technicznych. Od 40 lat Wydział prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną skierowaną na tworzenie solidnych fundamentów wiedzy łączącej zarządzanie i nowoczesne technologie.  Sukcesy osiągane na tym polu potwierdzają przyznana bardzo wysoka kategoria naukowa A oraz regularnie zajmowane czołowe pozycje w rankingach na najlepsze wydziały ekonomiczne uczelni technicznych.  
   
  Oferta dydaktyczna dla studentów stanowi odzwierciedlenie tradycji i wyzwań współczesnego rynku. Kształcenie na poziomie I i II stopnia jest prowadzone na trzech kierunkach: Zarządzanie, Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz Informatyka i ekonometria. Uniwersalny profil studiów obejmujących szeroko pojęte kwalifikacje menedżerskie i inżynierskie stwarza absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i sektorze publicznym. Program studiów jest skonstruowany z myślą o ułatwieniu absolwentom wejścia na rynek pracy i dalszym doskonaleniu kompetencji zawodowych. Sprzyja temu praktyczna orientacja zajęć dydaktycznych, przyjazna atmosfera studiowania oraz wykorzystanie w przebiegu studiów nowoczesnych technologii. Obok własnym programów dydaktycznych Wydział zapewnia wsparcie dla innych jednostek AGH w kształceniu z zakresu zarządzania, ekonomii i  inżynierii produkcji.
   
  Mocną stroną Wydziału jest rozwinięta współpraca zagraniczna. Umożliwia ona studentom odbywanie zagranicznych staży i praktyk, wyjazdy na studia do uczelni partnerskich, udział w wykładach profesorów z zagranicy oraz bezpośrednią współpracę z bardzo liczną grupą studiujących na Wydziale cudzoziemców. Ta dwustronna wymiana wspierana jest przede wszystkim programami: podwójnego dyplomowania, Erasmus +, profesorów wizytujących oraz bazą przedmiotów obieralnych w języku angielskim. Różnorodność oferty kształcenia po angielsku systematycznie rośnie i aktualnie umożliwia codzienne studiowanie w międzynarodowym otoczeniu.
   
  Współpraca międzynarodowa odgrywa również znaczącą role w działalności naukowej. Pracownicy naukowi Wydziału są rozpoznawalni w polskich i zagranicznych środowiskach naukowych, prowadzą wykłady zagranicą i realizują wspólne projekty w międzynarodowych zespołach badawczych. Efekty prowadzonych badań regularnie publikowane są w czołowych polskich i międzynarodowych czasopismach naukowych. Wśród nich znajdują się dwa wysoko punktowane czasopisma wydawane przez Wydział: Decision Making in Manufacturing and Services i Managerial Economics. Kształcenie nowych kadr naukowych prowadzone jest na dwóch kierunkach studiów doktorskich z zakresu zarządzania oraz inżynierii produkcji. Znaczące miejsce w działalności naukowej Wydziału zajmuje również popularyzacja tworzonej wiedzy i jej transfer do praktyki gospodarczej.
   
  Wydział Zarządzania jest jednostką AGH, która oferuje największą gamę form kształcenia skierowaną do praktyków zarządzania. Oferta umożliwiająca kształcenie przez całe życie obejmuje: studia niestacjonarne I i II stopnia, studia doktoranckie, kursy i szkolenia oraz studia podyplomowe. Ta ostatnia forma od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem absolwentów studiów wyższych. Aktualnie w ofercie Wydziału jest ponad 20 kierunków studiów podyplomowych realizowanych w sposób niekolidujący z pracą zawodową.

  Kontakt

  www.zarz.agh.edu.pl

   

  Biuro Dziekana

  paw. D-14, pok. 202

  T: +48 12 617 42 02

  F: +48 12 636 70 05

  E: apohl@zarz.agh.edu.pl

   

  Dziekanat

  • s. stacjonarne
   paw. D-14, pok. 4
   T: +48 12 617 42 31
  • s. niestacjonarne
   paw. D-14, pok. 6
   T: +48 12 617 43 07

  All rights reserved © 2015 Akademia Górniczo-Hutnicza