Menu
 • Link do mapy serwisu
 • Pl
 • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 • Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science
 

Dziekan

 • dr hab. inż. Tadeusz Telejko, prof. nadzw.

Prodziekani

 • dr hab. inż. Agnieszka Kopia
 • dr hab. inż. Bogdan Pawłowski
 • dr hab. inż. Tomasz Śleboda

Kierunki studiów

21 maja 1922 r. Senat Akademii Górniczej powołał pierwszą Radę Wydziału Hutniczego. Wyodrębniono wówczas Metalurgię jako kierunek kształcenia i dyscyplinę badawczą. Wydział ma bogatą historię, a jego nazwa zmieniała się parokrotnie. Obecnie nosi on nazwę Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.

 

Aktualnie organizacja wydziału oparta jest na katedrach prowadzących działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w dziedzinach: inżynieria materiałowa, informatyka stosowana, metalurgia, edukacja techniczno-informatyczna, inżynieria ciepła oraz inżynieria obliczeniowa.

 

Oferta naukowo-badawcza i technologiczna wydziału obejmuje m.in. prace z zakresu nauki o materiałach, informatyki stosowanej i modelowania numerycznego, metalurgii ekstrakcyjnej, plastycznej przeróbki metali, techniki cieplnej oraz ochrony środowiska.

 

Współpraca krajowa prowadzona jest z placówkami naukowymi o pokrewnym kierunku działalności takimi jak: Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach; Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej; Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie; Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach oraz wieloma innymi. Współpraca z zagranicą realizowana jest poprzez wieloletnie kontakty naukowe zarówno ze środowiskiem przemysłowym, jak i z ośrodkami uniwersyteckimi. Wydział współpracuje również z przemysłem w zakresie modernizacji programów studiów inżynierskich i magisterskich oraz projektów badawczych.

 

Absolwenci znajdują zatrudnienie w przemyśle metalurgicznym, przetwórczym, budowy maszyn, motoryzacyjnym, okrętowym, energetycznym, elektronicznym, jak również w laboratoriach i instytucjach naukowo-badawczych. Wydział kształci również specjalistów z zakresu informatyki, którzy swobodnie posługują się najnowszymi technikami programowania i łączenia własnych kodów źródłowych z istniejącymi kodami komercyjnymi oraz potrafią dokonywać adaptacji oprogramowania do konkretnych warunków przemysłowych.

 

Absolwenci kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna mogą podjąć pracę w szkolnictwie – od szkół podstawowych do wyższych. Studenci zdobywają także wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności edukacyjnej w formie szkoleń i kursów zawodowych w zakresie informatyki stosowanej i przemysłowej, prowadzonych przez różnego rodzaju organizacje, korporacje i instytucje.

Strona wydziału

www.metal.agh.edu.pl

Kontakt

Biuro Dziekana

paw. B-5, pok. 910

T: +48 12 617 29 14

F: +48 12 617 51 01

E: wimip@agh.edu.pl

 

Dziekanat

 • s. stacjonarne
  Edukacja Techniczno-Informatyczna,
  Informatyka Stosowana
  paw. B-5, pok. 9,
  T. +48 12 617 44 77
  Inżynieria Materiałowa
  paw. B-5, pok. 7,
  T. +48 12 617 29 19
  Metalurgia
  paw. B-5, pok. 8
  T. +48 12617 38 02
  Inżynieria Obliczeniowa
  paw. B-5, pok. 5
  T. +48 12 617 38 71
 • s. niestacjonarne
  paw. B-5, pok. 5
  T: +48 12 617 38 71
 • sprawy socjalne
  paw. B-5, pok. 4
  T: +48 12 617 47 99
 • kierownik dziekanatu
  paw. B-5, pok. 3
  T: +48 12 617 25 50

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza