Menu
 • Link do mapy serwisu
 • Pl
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 • Faculty of Mechanical Engineering and Robotics
 

Kierunki studiów

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki jako samodzielna jednostka naukowo-dydaktyczna powstał w roku 1952 w wyniku podziału Wydziału Elektromechanicznego. Pierwotnie funkcjonował pod nazwą Wydział Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa, a następnie jako Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych. Obecna nazwa została nadana jednostce w 1991 r. Wydział zatrudnia ponad 300 pracowników, w tym 230 nauczycieli akademickich, 65 samodzielnych pracowników nauki i kształci ponad 4000 studentów.

 

Podstawowymi zagadnieniami działalności naukowo-badawczej wydziału od wielu lat są: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, automatyka i robotyka oraz mechatronika. Wymiernym efektem prowadzonych badań naukowych jest duża liczba patentów i wdrożeń w ostatnich latach.

 

Wydział prowadzi wielopłaszczyznową współpracę z tradycyjnymi dla AGH dziedzinami przemysłu i zapleczem technicznym tych branż oraz z szeregiem zakładów realizujących produkcję z wykorzystaniem najnowszych technologii. Szczególnie intensywnie w ostatnim okresie wydział współpracuje z: KGHM Polska Miedź, Skanska, Siemens, Mitsubishi Electric, ABB, Valeo, Kirchhoff, MAN, Delphi Automotive Systems, Polskimi Zakładami Lotniczymi Sikorsky w Mielcu, a także z PIMOT (Przemysłowy Instytut Motoryzacji).

 

Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pracowników jednostka prowadzi szeroką współpracę z renomowanymi ośrodkami naukowo-dydaktycznymi w krajach Unii Europejskiej, Ameryki Środkowej i Południowej oraz USA. Studenci wydziału wyjeżdżają na stypendia do Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, uzyskując podwójne dyplomy.

 

Szeroki profil kształcenia sprawia, że absolwenci wydziału podejmują zatrudnienie niemal we wszystkich branżach i specjalnościach przemysłowych w Polsce oraz poza jej granicami, a ich kariery świadczą o najwyższych kwalifikacjach. Wydział w sposób ciągły zmienia i dostosowuje profil kształcenia tak, aby studenci zdobywali wiedzę na kierunkach oraz specjalnościach, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie przemysłu i gospodarki. W związku z powyższym wydział uruchomił kierunki studiów: Inżynieria Akustyczna oraz Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa.

 

 

 

Strona wydziału

www.imir.agh.edu.pl

Kontakt 

Biuro Dziekana

paw. B-2, pok. 202

T: +48 12 617-30-85

E: tbednar@agh.edu.pl

 

Dziekanat

 • s. stacjonarne
  paw. B-2, pok. 20
  T: +48 12 617 30 50
 • s. niestacjonarne
  paw. B-2, pok. 1
  T: +48 12 617 30 52

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza