Menu
 • Link do mapy serwisu
 • Pl
 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • Faculty of Materials Science and Ceramics
 

Kierunki studiów

Początki Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki sięgają roku 1949, kiedy w Akademii Górniczo-Hutniczej powołano Wydział Mineralny. Następnie został on przekształcony w Wydział Ceramiczny. Obecną nazwę otrzymał w roku 1971 w związku z otwarciem pierwszego w Polsce i jednego z pierwszych w Europie, nowego kierunku kształcenia – Inżynieria Materiałowa

 

Działalność naukowo-badawcza, głównie w obszarze chemii ciała stałego, koncentruje się wokół wielkotonażowych technologii tradycyjnych materiałów ceramicznych, a także materiałów zaawansowanych oraz najnowszych technik badawczych i analitycznych.

 

Aktualnie wydział kształci studentów na kierunkach: Technologia Chemiczna, Inżynieria Materiałowa, Ceramika (od 2010 r.), Chemia Budowlana (kierunek międzyuczelniany, prowadzony wspólnie z Politechniką Gdańską oraz Politechniką Łódzką od 2011 r.). Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki kształci specjalistów z zakresu technologii materiałowych tradycyjnie związanych z przemysłem ceramicznym, szklarskim, materiałów budowlanych, materiałów ogniotrwałych oraz projektowania, wytwarzania i badania nowych materiałów przeznaczonych do specyficznych zastosowań w wielu dziedzinach nowoczesnej techniki (np. energetyka, przemysł lotniczy, samochodowy, elektronika), materiałów dla medycyny i ochrony środowiska, a także analityki i kontroli jakości.

 

Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych i nauk chemicznych, w zakresie dyscyplin naukowych: technologia chemiczna, inżynieria materiałowa i chemia.

 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki jest nowoczesną i elitarną jednostką naukowo-dydaktyczną, dobrze wyposażoną w aparaturę badawczą, o trwałych powiązaniach z przemysłem i szerokich kontaktach międzynarodowych.

Strona wydziału

www.ceramika.agh.edu.pl 

Kontakt

Biuro Dziekana

paw. B-8, pok. 0.24

T: +48 12 617 22 34

F: +48 12 633 15 93

E: imic@agh.edu.pl

 

Dziekanat

 • s. stacjonarne
  paw. B-8
  Dydaktyka
  pok. 0.22
  T: +48 12 617 35 35
  Sprawy socjalno-bytowe
  pok.0.28
  T: +48 12 617 25 19
 • s. niestacjonarne
  paw. B-8, pok. 0.22
  T: +48 12 617 46 29
 • s. doktoranckie
  paw. B-8, pok. 0.27
  T: +48 12 617 24 50

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza