Menu
 • Link do mapy serwisu
 • Pl
 • Wydział Humanistyczny
 • Faculty of Humanities
 

Dziekan

 • dr hab. Barbara Gąciarz, prof. nadzw.

Prodziekani

 • prof. zw. dr hab. Zbigniew Pasek
 • dr Anna Małecka
 • dr Ewa Migaczewska

Kierunki studiów

Misją Wydziału Humanistycznego jest kształcenie specjalistów łączących wiedzę z zakresu nauk społecznych z umiejętnościami wykorzystania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w różnych sferach życia publicznego i gospodarczego. Taka orientacja znajduje odbicie w ofercie edukacyjnej. Program studiów obejmuje, oprócz niezbędnych przedmiotów teoretycznych, szereg zajęć o charakterze stosowanym, jak choćby: prezentacja danych i multimedia, warsztaty z technologii internetowych, laboratorium produkcji obrazu i dźwięku, grafika komputerowa, zaawansowane techniki komputerowej analizy danych. Kompleksowa infrastruktura technologiczna AGH umożliwia także studentom WH opanowanie umiejętności obsługi programów takich, jak m.in.: SPSS, CorelDRAW, Windows Movie Maker, 3D STUDIO oraz programowania w językach: HTML i Javascript. Drugim ważnym aspektem kształcenia na wydziale jest orientacja na komunikowanie (przede wszystkim międzykulturowe w ramach kierunku: kulturoznawstwo). Studia proponują rozbudowany blok przedmiotów związanych z antropologią kultury, zagadnieniami przekładu międzykulturowego, medioznawstwem, a także wykłady i warsztaty z Public Relations oraz reklamy i promocji, gatunków medialnych, komunikacji interpersonalnej i mediacji międzykulturowych.

 

By jak najlepiej wpisać ofertę edukacyjną w wymagania pracodawców, wydział kładzie również nacisk na umiejętności badawcze przyszłych absolwentów. Studenci zapoznają się z metodami i technikami badawczymi, uczą się analizy dokumentów urzędowych i danych, metod statystycznych, czy w przypadku kulturoznawstwa — projektowania grantów w dziedzinie kultury.

 

Kształt studiów na WH gwarantuje absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia. Kulturoznawcy, którym program studiów oferuje zdobycie umiejętności perfekcyjnego posługiwania się nowymi narzędziami komunikacji międzykulturowej, bez trudu odnajdą swoje miejsce na rynku pracy we współczesnym świecie, w którym przekaz kulturowy dokonuje się za sprawą nowych mediów w warunkach, gdy odległe kultury są tuż obok siebie. Socjologowie z kolei pracę znaleźć mogą w instytucjach sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej, placówkach kultury), w organizacjach rządowych i pozarządowych, agencjach public relations, agencjach reklamowych, ośrodkach badań społecznych czy ośrodkach badania rynku. Wśród zawodów, do jakich przygotowują studia, wymienić można także takie, jak: rzecznik prasowy, menedżer w zakresie kierowania personelem czy negocjator w sytuacjach konfliktowych. O wysokiej renomie studiów socjologicznych najlepiej świadczy, wydana w lutym 2009 roku, ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej: „Jakość kształcenia socjologicznego na AGH jest wyborną wizytówką tej uczelni... ustanawia standard dla innych ośrodków kształcenia socjologicznego"

Kontakt

www.wh.agh.edu.pl

 

Biuro Dziekana

paw. D-13, pok. 6

T: +48 12 617 43 80

F: +48 12 617 43 81

E: Magdalena.Zmudzka@agh.edu.pl

 

Dziekanat

 • s. stacjonarne i niestacjonarne
  paw. D-13, pok. 23
  T: +48 12 617 43 90

All rights reserved © 2015 Akademia Górniczo-Hutnicza