Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Pl
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  • Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
 

Kierunki studiów

Zalążkiem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska stały się utworzone na jedynym wydziale ówczesnej Akademii Górniczej – Wydziale Górniczym – trzy katedry: Mineralogii i Petrografii, Geologii oraz Geologii Stosowanej. Przeszły one do powołanego po II wojnie światowej Wydziału Geologiczno-Mierniczego (1946 r.), z którego powstały kolejno: Wydział Geologiczny (1951/1952) oraz Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy (1952/1953). W kolejnych latach wydział rozwijał się dynamicznie, a jego struktura ewoluowała. Od roku akademickiego 1992/1993 funkcjonuje on jako Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

 

Obecnie jest to najbardziej przyrodniczy spośród technicznych wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej. Jako jedyny w Polsce wydział kształci z jednej strony inżynierów z zakresu geologii i geofizyki stosowanej, z drugiej zaś oferuje przedmioty typowe dla klasycznego uniwersytetu.

 

Wykształcenie, jakie otrzymują absolwenci, pozwala na podjęcie zatrudnienia w zakładach przemysłowych, placówkach naukowo-badawczych, szkołach, biurach turystycznych, urzędach państwowych i samorządowych. Badania naukowe prowadzone na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska mają przede wszystkim charakter stosowany.

 

Najliczniejsza wśród europejskich uniwersytetów kadra profesorów i doktorów habilitowanych z zakresu nauk o Ziemi, którą uzupełnia liczne grono doktorów i magistrów oraz dobrze wyposażone laboratoria, umożliwiają podjęcie prawie każdego tematu badawczego.

 

Wydział prowadzi także badania podstawowe, tj. takie, które pozwalają lepiej poznać otaczający nas świat i zachodzące w nim procesy, ale których wyniki nie znajdują jeszcze praktycznego zastosowania z uwagi na obecny stan wiedzy i technologii. Wśród pracowników wydziału są byli stypendyści czołowych fundacji naukowych: amerykańskiej Fulbrighta i niemieckiej Humboldta.

Strona wydziału

www.wggios.agh.edu.pl

Kontakt

Biuro Administracyjne Wydziału

paw. A-0, pok. 217

T: +48 12 617 45 72

F: +48 12 633 29 36

E: jrp@agh.edu.pl

 

Dziekanat

  • s. stacjonarne
    paw. A-0, pok. 19, 20
    T: +48 12 617 23 50

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza