Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Pl
  • Wydział Energetyki i Paliw
  • Faculty of Energy and Fuels
 

Kierunki studiów

Wydział Energetyki i Paliw powstał poprzez integrację Wydziału Paliw i Energii oraz Międzywydziałowej Szkoły Energetyki. Senat Akademii Górniczo-Hutniczej podjął uchwałę o połączeniu tych dwóch jednostek w grudniu 2008 r. Wydział znajduje się obecnie w kluczowym momencie rozwoju. Docelowo, ma prowadzić zintegrowane badania i kształcenie w zakresie szeroko pojętej tematyki paliwowo-energetycznej. Wynikiem konsekwentnej realizacji planów rozwojowych będzie więc konieczność rozwijania na Wydziale dwóch podstawowych kierunków: energetyki i technologii chemicznej. Wiąże się to ze znacznym powiększeniem Wydziału, który do końca roku 2008 liczył cztery Katedry, prowadzące wyłącznie działalność obejmującą technologię chemiczną (Katedra Nauk o Środowisku w Energetyce, Katedra Technologii Paliw, Katedra Chemii Węgla w Energetyce i Przemyśle, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego) zaś do dzisiaj powiększył się o cztery kolejne (Katedra Podstawowych Problemów Energetyki, Katedra Energetyki Wodorowej, Katedra Energetyki Jądrowej oraz Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych), z których tylko pierwsza nie reprezentuje dyscypliny energetyka.;

 

Każdy z nas zetknął się z terminem: energia elektryczna, ciepło, gaz ziemny, ropa naftowa czy węgiel. Za tymi pojęciami dnia codziennego kryje się cały świat technologii i innowacji — świat Wydziału Energetyki i Paliw, jednego z 15 wydziałów na drugiej co do wielkości i jednej z najlepszych uczelni technicznych w Polsce.

 

Trudno wyobrazić sobie dalszy postęp techniczny i kulturowy społeczeństw bez zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię i paliwa. Codziennie stawiamy wyższe wymagania co do ich jakości. Temu poważnemu wyzwaniu sprostać można jedynie przez szerokie zastosowanie najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych w bardzo szerokim obszarze badań. Wykładowcy zatrudnieni w Wydziale są znakomitymi specjalistami w wielu dziedzinach: od energetyki jądrowej poprzez maszyny i silniki cieplne do technologii chemicznej paliw. Na szczęście coraz ważniejsze staje się pojęcie zrównoważonego rozwoju energetycznego bazującego na czystej, zielonej energii odnawialnej i efektywnym jej wykorzystaniu. I w tej dziedzinie prowadzone są przez Wydział badania i kształcenie.

Kontakt

www.weip.agh.edu.pl

 

Biuro Dziekana

paw. D-4, pok. 121

T: +48 12 617 20 66
T: +48 12 617 21 55

F: +48 12 617 45 47

E: wpebiuro@agh.edu.pl

 

Dziekanat

All rights reserved © 2015 Akademia Górniczo-Hutnicza