Menu
 • Link do mapy serwisu
 • Pl
 • Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 • Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
 

Dziekan

 • dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. nadzw.

Prodziekani

 • prof. dr hab. inż. Janusz Gajda
 • dr inż. Andrzej Izworski
 • dr inż. Krzysztof Kluza 
 • dr inż. Szczepan Moskwa 
 • dr hab. inż. Robert Stala

Kierunki studiów

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH jest jednym z największych tego typu wydziałów wśród polskich uczelni. Zajmuje bardzo wysoką pozycję w gronie pokrewnych jednostek w kraju i na świecie. Jego absolwenci są jednymi z najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy. Zazwyczaj podejmują oni pracę jeszcze w trakcie studiów.

 

Historia wydziału była początkowo związana z Wydziałem Elektromechanicznym. W wyniku jego podziału w 1952 r. utworzono dwa odrębne: Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa oraz Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa. Potencjał wydziału potwierdzają uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego aż w pięciu dyscyplinach: automatyka i robotyka, informatyka, elektronika, elektrotechnika oraz biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Działalność naukowo-badawcza jest prowadzona w obszarach najnowocześniejszych technik i technologii informacyjnych, bioinżynierii, robotyki, ekologicznego wytwarzania, przesyłania, przetwarzania i użytkowania energii elektrycznej, nowoczesnego sprzętu elektrycznego oraz metrologii.

 

Badania naukowe w dużej mierze kończą się wdrożeniami. Pracownicy wydziału pełnią liczne, prestiżowe funkcje w światowych organizacjach, komitetach naukowych oraz w honorowych organizacjach społecznych.

 

Strategia rozwoju obejmuje priorytetowe kierunki: biotechnologie, technologie społeczeństwa informacyjnego, zrównoważony rozwój – odnawialne źródła energii, a także sprzęt pomagający osobom niepełnosprawnym. Rozszerzeniem tradycyjnego zakresu, w jakim technologia służy człowiekowi, jest inżynieria biomedyczna. To dziś główny obszar zastosowań techniki, który integruje doświadczenia wielu uczonych z różnorodnych dziedzin.

 

Prestiż, program dostosowany do aktualnych potrzeb rynku pracy, bogate zaplecze naukowe i laboratoryjne oraz możliwość integracji to największe atuty, które wydział oferuje kandydatom i studentom.

 

Strona wydziału

www.eaiib.agh.edu.pl

Kontakt

Biuro Dziekana

paw. B-1, pok. 24

T: +48 12 617 28 00

E: eaiib@agh.edu.pl

 

Dziekanat

 • s. stacjonarne
  paw. B-1, pok. 29,
  T: +48 12 617 28 87
 • s. niestacjonarne
  paw. B-1, pok. 26,
  T: +48 12 617 28 05

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza