Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Strona główna AGH
  • News
  • AGH Main Page
 
27.04.2017

Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Politechniką Gdańską zapraszają do udziału w konferencji „Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian”, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 26-27 kwietnia 2017 r.

To już siódma z dziewięciu konferencji programowych poprzedzających Narodowy Kongres Nauki, na którym zostanie przedstawiona i poddana debacie koncepcja nowych ram ustawowych dla szkolnictwa wyższego w Polsce.

Podczas konferencji w Gdańsku prowadzona będzie dyskusja nad systemem uczelni w Polsce oraz nad kryteriami i metodami różnicowania uczelni. Poruszona zostanie istotna kwestia, jaką jest zdefiniowanie misji uniwersytetów badawczych, badawczo-dydaktycznych i uczelni dydaktycznych. Równolegle będzie prowadzona debata na temat roli Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych, jak również kierunku rozwoju i mechanizmów finansowania wyższych uczelni zawodowych w systemie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.

Program konferencji

Szczegółowe informacje


All rights reserved © 2015 Akademia Górniczo-Hutnicza