Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Strona główna AGH
  • News
  • AGH Main Page
 
19.09.2017

Narodowy Kongres Nauki w Krakowie


Podczas Narodowego Kongresu Nauki, który odbędzie się w Krakowie w dniach 19-20 września 2017 r., minister nauki i szkolnictwa wyższego przedstawi projekt założeń do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Narodowy Kongres Nauki zajmie się przeglądem potencjału badawczego Polski i refleksją nad priorytetami i narzędziami polityki w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. Podczas kongresu zostanie przedstawiona i poddana dalszej debacie koncepcja nowych ram ustawowych dla szkolnictwa wyższego w Polsce. Ministra nauki i szkolnictwa wyższego wspierać będzie Rada Narodowego Kongresu Nauki, do której zaproszeni zostali liderzy środowiska akademickiego z Polski.

Wydarzenie będzie stanowić podsumowanie debaty toczonej podczas konferencji programowych NKN w dziewięciu ośrodkach akademickich kraju. Podczas konferencji omówione zostały najważniejsze problemy i wyzwania, przed którymi stoi nauka i szkolnictwo wyższe, w tym propozycje rozwiązań ustawowych opracowane przez trzy niezależne zespoły w ramach projektu Ustawa 2.0. Wśród ważnych obszarów podejmowanych w debatach znalazły się między innymi takie tematy jak: 

  • umiędzynarodowienie nauki i szkolnictwa wyższego;
  • propozycje zmian w naukach humanistycznych i społecznych;
  • zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką, gospodarką i administracją publiczną;
  • ścieżki kariery i rozwój młodej kadry akademickiej;
  • dostępność kształcenia na poziomie elitarnym w powiązaniu z wysokiej jakości badaniami;
  • ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym.


Rejestracja na NKN jest już zamknięta. Zainteresowanie wydarzeniem przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Mimo iż znacznie zwiększono planowany wcześniej limit miejsc, został on wyczerpany.

19 i 20 września obrady kongresu będą transmitowane on-line na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz NKN (www.nkn.gov.pl), gdzie również zostaną umieszczone pliki z zarejestrowanymi debatami. Na stronie NKN można też znaleźć zapis wideo ze wszystkich dotychczasowych konferencji programowych Narodowego Kongresu Nauki, opinie i analizy. Organizatorzy kongresu zapraszają do włączenia się do debaty i przesyłania swoich uwag na adres: nkn@nauka.gov.pl.


All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza