Wsparcie przedsiębiorczości

W Akademii Górniczo-Hutniczej działa Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, którego celem jest propagowanie wśród studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników małopolskich szkół wyższych kreatywności i samodzielności zawodowej oraz świadczenie bezpośredniej pomocy w założeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Ideą inkubatora jest umożliwienie kreatywnym i ambitnym ludziom założenia własnej firmy przy minimalnych nakładach finansowych, by po okresie inkubacji mogli już samodzielnie funkcjonować w zwykłych warunkach gospodarczych, wykorzystując zdobyte w Inkubatorze doświadczenia oraz niezbędną wiedzę. Inkubator jest instytucją wspomagającą swoich beneficjentów na każdym etapie tworzenia firmy, od pomysłu na biznes, poprzez jego urealnienie, do wdrożenia. Beneficjenci otrzymują wsparcie w zakresie pozyskiwania kontrahentów oraz mogą korzystać z zaplecza technologicznego i logistycznego jednostek uczelni. Dzięki współpracy z Inkubatorem, dostępne są dla nich specjalistyczne pracownie i laboratoria oraz aparatura, którą dysponują wydziały uczelni. AIP AGH zapewnia także doradztwo dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH jest jedynym projektem tego typu w regionie małopolskim ze względu na swoją innowacyjną formę oraz ofertę.