Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Pl
  • Programy międzynarodowe
  • International projects
 

Programy międzynarodowe

To ważny obszar działalności uczelni koordynowany przez Dział Obsługi Programów Międzynarodowych (DOPM). Do jego zadań należy m. in. pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji na temat możliwości i procedur finansowania projektów z udziałem partnerów zagranicznych z programów międzynarodowych, obsługa formalno-prawna aplikowania i realizacji projektów międzynarodowych, prowadzenie doradztwa i konsultacji dla pracowników AGH, tworzenie i bieżąca aktualizacja baz danych w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych.

 

Programy Ramowe, KIC, Inicjatywy Wspólnotowe to tylko niektóre z możliwości uzyskania środków finansowych potrzebnych na realizację projektów. Pełną listę oraz informacje na temat zasad aplikowania znajdują się na stronie DOPM.

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza