Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Pl
  • Członkowie Senatu AGH
  • Senate members
 

Członkowie Senatu na kadencję 2016-2020

Z prawem głosu stanowiącego

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka - Rektor

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis - Prorektor ds. Współpracy

dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw. - Prorektor ds. Studenckich

prof. dr hab. inż. Andrzej R. Pach - Prorektor ds. Nauki

prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny - Prorektor ds. Kształcenia

prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek - Prorektor ds. Ogólnych

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

prof. dr hab. inż. Marek Cała - Dziekan

dr hab. inż. Arkadiusz Kustra

stud. Aleksandra Czepil

prof. dr hab. inż. Piotr Czaja

dr inż. Krzysztof Broda

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

dr hab. inż. Tadeusz Telejko, prof. nadzw. - Dziekan

dr hab. Danuta Szeliga

stud. Przemysław Tomecki

dr hab. inż. Agnieszka Kopia

dr inż. Grzegorz Michta

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. nadzw. - Dziekan

prof. dr hab. Marcin Szpyrka

stud. Wojciech Kułaga

dr hab. inż. Marek Gorgoń

dr inż. Tomasz Kryjak

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko - Dziekan

dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki

stud. Justyna Biel

dr hab. inż. Sławomir Gruszczyński, prof. nadzw.

dr inż. Krzysztof Wajda

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz - Dziekan

prof. dr hab. inż. Bogdan Sapiński

stud. Jakub Grodecki

prof. dr hab. inż. Janusz Kowal

dr inż. Tomasz Rokita

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz - Dziekan

dr inż. Grzegorz Machowski

stud. Kinga Paczóska

dr hab. inż. Maciej Manecki, prof. nadzw.

dr hab. Marek Rembiś

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński - Dziekan

dr inż. Robert Oleniacz

Prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski

stud. Mateusz Kuboń

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa - Dziekan

prof. dr hab. inż. Dariusz Kata

stud. Aleksandra Szeliga

dr hab. inż. Bogusław Baś, prof. nadzw.

dr inż. Ewa Niewiara

Wydział Odlewnictwa

dr hab. inż. Rafał Dańko, prof. nadzw. – Dziekan

dr inż. Mariusz Łucarz

prof. dr hab. inż. Józef Szczepan Suchy

stud. Łukasz Dyrlaga

Wydział Metali Nieżelaznych

prof. dr hab. inż. Maria Richert - Dziekan

dr inż. Łukasz Wzorek

prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych

stud. Katarzyna Ostasz

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski - Dziekan

dr inż. Jacek Blicharski

prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet

stud. Bartłomiej Zawadzki

Wydział Zarządzania

dr hab. inż. Piotr Łebkowski, prof. nadzw. - Dziekan

dr inż. Marek Dudek

dr hab. Leszek Preisner, prof. nadzw.

stud. Anna Ostrowska

Wydział Energetyki i Paliw

prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała, Dziekan

dr inż. Grzegorz Jodłowski

dr hab. Andrzej Strugała, prof. nadzw.

stud. Marcin Pająk

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

prof. dr hab. Janusz Wolny - Dziekan

prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran

stud. Mikołaj Gralczyk

prof. dr hab. inź. Zbigniew Kąkol

dr inż. Antoni Dydejczyk

Wydział Matematyki Stosowanej

dr hab. Vsevolod Vladimirov, prof. nadzw. - Dziekan

dr Jerzy Stochel

dr hab. Piotr Oprocha, prof. nadzw.

stud. Janusz Tracz

Wydział Humanistyczny

dr hab. Barbara Gąciarz, prof. nadzw. - Dziekan

dr Bogusław Zmudziński

dr hab. Jacek Gądecki

stud. Monika Naleźnik

Jednostki pozawydziałowe
(pozostali nauczyciele akademiccy)

prof. dr hab. inż. Marek Przybylski

mgr Dorota Skrynicka-Knapczyk

Przedstawiciel doktorantów

mgr inż. Wojciech Sajdak

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr inż. Tomasz Bednarczyk

mgr inż. Zbigniew Marszałek

mgr Jacek Szopa

mgr Maciej Jędrzejek

mgr inż. Andrzej Pogonowski

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza