Członkowie Senatu na kadencję 2016-2020

Z prawem głosu stanowiącego

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka - Rektor

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis - Prorektor ds. Współpracy

dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw. - Prorektor ds. Studenckich

prof. dr hab. inż. Andrzej R. Pach - Prorektor ds. Nauki

prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny - Prorektor ds. Kształcenia

prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek - Prorektor ds. Ogólnych

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

prof. dr hab. inż. Marek Cała - Dziekan

dr hab. inż. Arkadiusz Kustra

stud. Aleksandra Czepil

prof. dr hab. inż. Piotr Czaja

dr inż. Krzysztof Broda

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

prof. dr hab. inż. Tadeusz Telejko - Dziekan

dr hab. Danuta Szeliga

stud. Bartosz Pietruszka

dr hab. inż. Agnieszka Kopia, prof. nadzw.

dr inż. Grzegorz Michta

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. nadzw. - Dziekan

prof. dr hab. Marcin Szpyrka

stud. Bartosz Kasiński

dr hab. inż. Marek Gorgoń

dr inż. Tomasz Kryjak

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko - Dziekan

dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki

stud. Justyna Biel

dr hab. inż. Sławomir Gruszczyński, prof. nadzw.

dr inż. Krzysztof Wajda

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz - Dziekan

prof. dr hab. inż. Bogdan Sapiński

stud. Jakub Grodecki

prof. dr hab. inż. Janusz Kowal

dr inż. Tomasz Rokita

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz - Dziekan

dr inż. Grzegorz Machowski

stud. Kinga Paczóska

dr hab. inż. Maciej Manecki, prof. nadzw.

dr hab. Marek Rembiś

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński - Dziekan

dr inż. Robert Oleniacz

Prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski

stud. Sandra Satelacka

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa - Dziekan

prof. dr hab. inż. Dariusz Kata

stud. Aleksandra Szeliga

dr hab. inż. Bogusław Baś, prof. nadzw.

dr inż. Ewa Niewiara

Wydział Odlewnictwa

dr hab. inż. Rafał Dańko, prof. nadzw. – Dziekan

dr inż. Mariusz Łucarz

prof. dr hab. inż. Józef Szczepan Suchy

stud. Łukasz Dyrlaga

Wydział Metali Nieżelaznych

prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych - Dziekan

prof. dr hab. inż. Andrzej Mamala

dr inż. Łukasz Wzorek

stud. Katarzyna Ostasz

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski - Dziekan

dr inż. Jacek Blicharski

prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet

stud. Bartłomiej Zawadzki

Wydział Zarządzania

dr hab. inż. Piotr Łebkowski, prof. nadzw. - Dziekan

dr inż. Marek Dudek

dr hab. Leszek Preisner, prof. nadzw.

stud. Anna Ostrowska

Wydział Energetyki i Paliw

prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała, Dziekan

dr inż. Grzegorz Jodłowski

dr hab. Andrzej Strugała, prof. nadzw.

stud. Magdalena Chałubińska

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

prof. dr hab. Janusz Wolny - Dziekan

prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran

stud. Mateusz Gala

prof. dr hab. inź. Zbigniew Kąkol

dr inż. Antoni Dydejczyk

Wydział Matematyki Stosowanej

dr hab. Vsevolod Vladimirov, prof. nadzw. - Dziekan

dr Jerzy Stochel

dr hab. Piotr Oprocha, prof. nadzw.

stud. Janusz Tracz

Wydział Humanistyczny

dr hab. Barbara Gąciarz, prof. nadzw. - Dziekan

dr Bogusław Zmudziński

dr hab. Jacek Gądecki

stud. Monika Naleźnik

Jednostki pozawydziałowe
(pozostali nauczyciele akademiccy)

prof. dr hab. inż. Marek Przybylski

mgr Dorota Skrynicka-Knapczyk

Przedstawiciel doktorantów

mgr inż. Wojciech Sajdak

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr inż. Tomasz Bednarczyk

mgr inż. Zbigniew Marszałek

mgr Jacek Szopa

mgr Maciej Jędrzejek

mgr inż. Andrzej Pogonowski