Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Pl
  • Wersje barwne znaku
  • Colour variations of symbol
 

Wersje barwne znaku graficznego AGH

Znak graficzny AGH posiada trzy wersje podstawowe: wersję wielobarwną oraz dwie wersje jednobarwne - pozytywową i negatywową.

W wersji wielobarwnej pojawiają się barwy uczelni: zieleń, czerń i czerwień. Reprodukowanie wersji wielobarwnej znaku graficznego w systemie barw Pantone (skrót „pms" w nazwie pliku) zapewnia spójne odwzorowanie barw znaku bez względu na miejsce wytworzenia materiałów drukowanych.

Jednobarwne wersje znaków należy stosować w przypadku, gdy znak graficzny jest umieszczany na tle innym niż białe lub jasnoszare.

Wersje jednobarwne są również używane w sytuacji, gdy w druku istnieje konieczność ograniczenia liczby barw. Przykładem takiej sytuacji jest odwzorowanie znaku jedynie barwą czarną w czarno-białych ogłoszeniach prasowych lub dokumentach przesyłanych faksem.
 
Przygotowując materiały promocyjne zawierające znak graficzny AGH należy zwrócić uwagę na zachowanie obowiązkowego obszaru ochronnego znaku .

Wersja wielobarwna

Wersja pozytywowa

Wersja negatywowa

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza