Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Pl
  • Konstrukcja znaku
  • Symbol design
 

Konstrukcja znaku graficznego AGH

Posługując się znakiem graficznym AGH należy przestrzegać minimalnego pola ochronnego oddzielającego logotyp od innych elementów. Poniżej zaprezentowano sposób wyznaczania pola ochronnego dookoła znaku graficznego AGH.

 

 

 

Stosując znak graficzny AGH należy przestrzegać minimalnej jego wielkości.

 

 

 

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza