Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Pl
  • Wizytówki
  • Business Cards
 

Wzory wizytówek

Wymagane jest podawanie danych do wizytówek w kolejności podanej
w poniższych wzorach.

Wizytówka wydziału

Polska wersja językowa, format 85 x 55 mm

Wizytówka katedry

Polska wersja językowa, format 85 x 55 mm

 

 

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza