Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Pl
  • Pion Rektora
  • Rector’s Section
 

Pion Rektora

Pion Rektora tworzą stanowiska i jednostki merytorycznie podległe Rektorowi, a organizacyjnie podległe Dyrektorowi Biura Rektora. Biuro Rektora zapewnia administracyjną i merytoryczną obsługę urzędu i działalności Rektora oraz Senatu.


Rektor AGH - prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
Jednostki merytorycznie podległe Rektorowi:

 
Powyższe jednostki organizacyjnie podległe są Dyrektorowi Biura Rektora.
 
Dyrektor Biura Rektora - mgr Przemysław Olszewski
Jednostki merytorycznie podległe Dyrektorowi Biura Rektora:

Sekretariat Rektora

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
w Krakowie


Al. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków
bud. A-0, I p., pok. 108
 
T: +48 12 617 20 02
F: +48 12 633 46 72
E: rektorat@agh.edu.pl

 

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza