Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Pl
  • Pion Nauki
  • Section for Science
 

Pion Nauki

Pion zapewnia administracyjną realizację uprawnień i obowiązków Prorektora ds. Nauki, który kieruje Pionem. W szczególności Pion zapewnia administracyjną, formalno-prawną, techniczną i informacyjną obsługę sfery badań naukowych w Uczelni i jej promocji w tym zakresie.
 
Prorektor ds. Nauki - prof. dr hab. inż. Andrzej R. Pach   


Jednostki podległe Prorektorowi ds. Nauki

Sekretariat Prorektora ds. Nauki

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
w Krakowie

 

al. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków
bud. A-0, pok. 103

 

T: +48 12 617 20 07,
+48 12 633 96 24
F: +48 12 423 35 70
E: spn@agh.edu.pl

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza