Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Pl
  • Pion Kształcenia
  • Section for Education
 

Pion Kształcenia

Pion zapewnia administracyjną realizację uprawnień i obowiązków Prorektora ds. Kształcenia.
 
Prorektor ds. Kształcenia - prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny  

 

Jednostki podległe Prorektorowi ds. Kształcenia

 

Prorektorowi ds. Kształcenia podlega także Uczelniana Komisja Rekrutacyjna oraz Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia

Sekretariat Prorektora ds. Kształcenia

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
w Krakowie

 

al. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków
bud. A-0, pok. 102

 

T: + 48 12 617 20 06
F: +48 12 633 26 49
E: pro.ksztal@agh.edu.pl

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza