Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Pl
  • Pion Kanclerza
  • Chancellor’s Section
 

Pion Kanclerza

Pion obejmuje gospodarcze, techniczne, organizacyjne, prawne i administracyjne funkcjonowanie uczelni w zakresie zwykłego zarządu. Pionem kieruje Kanclerz Uczelni.

 

Kanclerz AGH - mgr inż.  Henryk Zioło

Jednostki podległe Kanclerzowi AGH

 


Dyrektor ds. Organizacyjnych - mgr Jacek Szopa
Jednostki podległe

 
Dyrektor ds. Technicznych - mgr inż. Ryszard Niszczota
Jednostki podległe

 
Dyrektor ds. Pracowniczych - mgr inż. Andrzej Pogonowski
Jednostki podległe

Biuro Kanclerza


Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
w Krakowie

Al. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków

bud. C-1, pok. 13

T: + 48 12 617 20 08
F: + 48 12 423 38 31
E: skc@agh.edu.pl

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza