Skład Rady Seniorów

Prof. Bronisław Barchański
Prof. Stanisław Białas
Prof. Józef Dańko
Prof. Aleksander Długosz
Prof. Zbigniew Fajklewicz
Prof. Aleksander Garlicki
Prof. Józef Giergiel
Prof. Henryk Górecki
Prof. Kazimierz Jeleń
Prof. Wojciech Kapturkiewicz
Prof. Danuta Kisielewska
Prof. Zygmunt Kolenda
Prof. Andrzej Korbel
Doc. Stanisław Kreczmer
Prof. Barbara Kwiecińska
Prof. Jan Lech Lewandowski
Prof. Andrzej Łędzki
Prof. Lidia J. Maksymowicz
Prof. Andrzej Manecki
Prof. Stanisław Mitkowski
Prof. Jerzy Wiktor Niewodniczański - przewodniczący
Prof. Janusz Roszkowski
Prof. Jerzy Sędzimir
Prof. Zbigniew Sitek
Prof. Andrzej Skorupa
Prof. Andrzej Szczepański
Prof. Józef Zasadziński