Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Pl
  • Kontakt
  • Contact
 

Kontakt

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Informacja o numerach telefonów
T: +48 12 617 22 22
T: +48 12 617 33 33 

Informacje dotyczące studiów

Studia stacjonarne

T: +48 12 617 32 61
E: dzn@agh.edu.pl
www.dzn.agh.edu.pl

Studia niestacjonarne

T: +48 12 617 48 95
T: +48 12 617 32 64
E: dzn@agh.edu.pl

Studia podyplomowe

T: +48 12 617 32 81
E: kbrzoz@agh.edu.pl

Studia doktoranckie

T: +48 12 617 31 57
T: +48 12 617 24 49
E: mbozym@agh.edu.pl

E: mpyzik@agh.edu.pl

 

Dane kontaktowe dziekanatów na wydziałach.

Informacje dla kandydatów

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

T: +48 12 617 36 84
E: rekrutacja@agh.edu.pl
www.rekrutacja.agh.edu.pl
www.kandydaci.agh.edu.pl

Informacje dotyczące promocji

Dział Informacji i Promocji
Kierownik: mgr inż. Barbara Jezierska

T: +48 12 617 31 91
E: promocja@agh.edu.pl

Redakcja strony internetowej AGH

mgr inż. Maciej Tomczyk

 

 

mgr Weronika Szewczyk

 

T: +48 12 617 48 97
E: mtomczyk@agh.edu.pl

 

T +48 12 617 49 38
E: szewczyk@agh.edu.pl

 

Informacje dla mediów

mgr Bartosz Dembiński
Rzecznik Prasowy AGH


T: +48 12 617 25 45
T: +48 605 109 858
E: bartosz.dembinski@agh.edu.pl

mgr Anna Żmuda-Muszyńska

T: +48 12 617 49 22
T: +48 693 400 034
E: azmuda@agh.edu.pl

All rights reserved © 2015 Akademia Górniczo-Hutnicza