Konsul Honorowy AGH

Tytuł Honorowego Konsula AGH nadawany jest osobom związanym z uczelnią, których działalność przyczyniła się do jej rozwoju i promocji zgodnie z art. 71 ust. 5 Statutu AGH. Tytułu tego nie mogą uzyskać aktualni pracownicy AGH.
 
Nadanie tytułu Konsula Honorowego AGH odbywa się podczas uroczystego posiedzenia Senatu Akademii.
 
Szczegółowe informacje na temat zasad i trybu przyznawania tytułu znajdują się w Księdze Tradycji dostępnej w Rektoracie AGH.
 
 
Tytuły Konsula Honorowego AGH nadano następującym osobom: 

 • Hung Ho Chi - 2016
 • Eustachij Iwanowicz Kryżanivski - 2014
 • Nguyen Khoi Pham - 2013
 • Lakshmi N. Mittal - 2013
 • Leopold Jeziorski - 2012
 • Paweł Olechnowicz - 2011
 • Yuryi Fedorovichov Vasyuchkov - 2010
 • Jean Raymond Gavarri - 2009
 • Henryk Jacek Jezierski - 2009
 • Rolf-Dieter Heuer - 2009
 • Artur Antoni Marszalek - 2009